276 absolwentów. Finał piątej edycji Samorządowej Akademii Finansów

Niemal trzysta osób ukończyło piątą edycję Samorządowej Akademii Finansów i otrzyma certyfikaty sygnowane przez Narodowy Bank Polski i Polską Agencję Prasową.

Dobiegło końca szkolenie organizowane przez Serwis Samorządowy PAP we współpracy z NBP. W piątek 25 sierpnia upłynął termin na poprawianie wyników testów.

Wszystkie sprawdziany już w pierwszym podejściu zaliczyło 117 uczestników. Do rundy poprawkowej, która trwała od 11 do 25 sierpnia, przystąpiło 351 osób, z czego sprawdziany poprawiło 159. W ten sposób mamy 276 absolwentów tej edycji naszego szkolenia.

Testów było dwanaście – tyle, ile wykładów. I opracowania, i sprawdziany przygotowywane były przez ekspertów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Do zaliczenia niezbędne było udzielenie 70 proc. poprawnych odpowiedzi.

Piąta edycja projektu skupiała się na zagadnieniach związanych z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki finansowej w JST, a także odpowiedzialnym zarządzaniem budżetem lokalnym oraz umiejętnym i zgodnym z przepisami zarządzaniem długiem w JST.

Absolwenci otrzymają od nas certyfikaty ukończenia SAF. Prześlemy je pocztą na adresy podane podczas rejestracji w naszym systemie. Wysyłkę rozpoczniemy po uzyskaniu wszystkich niezbędnych podpisów, a więc około połowy września.

Bezpłatne szkolenie realizowane było za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: http://www.saf.ews21.pl. Skierowane było do osób, których praca w samorządzie wymaga znajomości problematyki finansowej - przede wszystkim wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, sekretarzy, skarbników i pracowników działów finansowych urzędów. Do udziału w szkoleniach zaproszeni zostali również radni i urzędnicy zainteresowani szeroko rozumianą tematyką finansów lokalnych.

Wszystkich uczestników SAF zapraszamy do wypełnienia ANKIETY https://www.webankieta.pl/ankieta/290011/ocen-v-edycje-saf.html
Opublikowano: 2017-08-28 14:02

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.