Miasto rodzin. Łódź chce całkowicie zlikwidować pieczę instytucjonalną

Łódź planuje w najbliższych latach znacznie zmniejszyć liczbę domów dziecka i zastąpić je rodzinami zastępczymi. Miasto chce utworzyć 300 zawodowych rodzin zastępczych i całkowicie zlikwidować pieczę instytucjonalną.

Jak poinformowała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, samorząd chce zmienić sposób patrzenia na rodzicielstwo zastępcze i politykę miasta wobec dzieci trafiających do domów dziecka.

„Dzieci mają mieszkać w rodzinach, nie w domach dziecka, takie postawiliśmy sobie założenie” – powiedziała Zdanowska.

Docelowo miasto zamierza utworzyć ok. 300 zawodowych rodzin zastępczych i całkowicie zlikwidować pieczę instytucjonalną.

W pierwszej kolejności dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych posiadających odpowiednie warunki i przygotowanie do przyjęcia nowych członków rodziny. Trwa też kampania, której celem jest pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych. Uruchomiony został specjalny telefon oraz adres e-mail, pod którym przyjmowane są zgłoszenia kandydatów chętnych do podjęcia opieki nad porzuconymi dziećmi. Kandydaci poszukiwani są różnymi kanałami, m.in. wśród nauczycieli i pracowników socjalnych.

„Staramy się zapewnić rodzinom zastępczym wsparcie materialne, medyczne i psychologiczne. Zmieniamy strukturę funkcjonowania koordynatorów pieczy, którzy mają być przyjaciółmi rodzin, a nie kontrolerami. Ułatwiamy formalności, zmieniamy zespoły koordynacyjne, idziemy w tym kierunku, by rodziny zastępcze jak najlepiej wesprzeć” – tłumaczył Piotr Rydzewski, dyrektor MOPS.

O tego typu działania zabiegali członkowie łódzkiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego, którzy spotkali się z prezydent Hanną Zdanowską podczas jednego ze spotkań w ramach konsultacji społecznych. Rodziny przedstawiły swoje problemy i poprosiły o wsparcie.

„Nie musieliśmy długo czekać, autopoprawką w budżecie miasta rodzice zawodowi otrzymali podwyżkę wynagrodzenia, co znacznie poprawiło sytuację finansową rodzin zastępczych, powołano komitet ds. zmian. Efekty są już widoczne” – powiedziała prezes łódzkiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Małgorzata Matynia.

Źródło: UM Łódź
Jma/

Opublikowano: 2017-09-12 10:29

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.