Wsparcie kultury. NCK przeznaczy 1 mln zł na projekty upowszechniające dorobek kultury

Samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o wsparcie finansowe projektów upowszechniających dorobek kultury w ramach jesiennej edycji programu „Kultura – Interwencje”. NCK ma na ten cel 1 mln zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów obejmujących m.in. organizację kursów, szkoleń, warsztatów, koncertów, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, kampanii społecznych i rekonstrukcji historycznych. Wsparcie można pozyskać także na nagrania audio-video, dokumentację, archiwizację, wydanie publikacji, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury.

Do programu mogą zgłaszać się samorządowe instytucje kultury, z wyłączeniem instytucji współprowadzonych, wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz instytucji współprowadzonych, wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych. O dotacje mogą ubiegać się także organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie 75 proc. budżetu przedstawionego we wniosku. Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu wyniesie 300 tys. zł, zaś minimalne 5 tys. zł.

Wnioski należy przesyłać do 15 września przez system EBOI. Zadanie może być realizowane od 15 października do 20 listopada.

Celem programu „Kultura – Interwencje 2017” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod adresem: www.nck.pl.

Źródło: NCK
dap/

Opublikowano: 2017-09-12 10:43

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.