Nowe nazwy. Jak zmienić nazwę ulicy, nie zmieniając jej

Uchwała samorządu, która dostosowuje nazwę ulicy do przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, a w rzeczywistości pozostawia nazwę bez zmian, może być zakwestionowana przez organ nadzorczy. Taka sytuacja miała miejsce w Piekarach Śląskich.

Wojewoda śląski unieważnił uchwały tamtejszej rady miasta, pozostawiające bez zmian nazwy ulic: Przyjaźni, Partyzantów, Konstytucji, Wyzwolenia i Rewolucjonistów.

Piekarska Rada podjęła uchwały w końcu sierpnia. Jak tłumaczy przewodniczący rady Piotr Buchwald, na posiedzeniu radni zastanawiali się, czy powinni podejmować uchwałę w sprawie nazw tych ulic, czy też pozostawić nazwy bez zmian, bez podejmowania uchwały; głosy były podzielone. Ostatecznie przyjęto uchwały o pozostawieniu nazw bez zmian, nadając tym nazwom nowe uzasadnienia.

To zaś wzbudziło zastrzeżenia nadzoru prawnego wojewody. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada może nadawać ulicom nazwy i zmieniać je, ale nie ma prawa do podejmowania uchwały, której przedmiotem jest dostosowanie nazwy ulicy, a w rzeczywistości pozostawienie nazwy bez zmian.

Rada Piekar będzie chciała naprawić błąd podczas jednej z najbliższych sesji. Jak podał Buchwald, ma to nastąpić poprzez formalną zmianę nazw ulic: Przyjaźni, Partyzantów, Wyzwolenia, Konstytucji i Rewolucjonistów na takie same, ale z odpowiednimi uzasadnieniami, zgodnie z wytycznymi Instytutu Pamięci Narodowej.

Na stronie internetowej IPN znajdują się wskazówki dla samorządowców, dotyczące wykonania obowiązków przewidzianych w ustawie o zakazie propagowania komunizmu. Wskazane są tam m.in. nazwy wymagające zmiany oraz takie, które wymagają nowych uchwał rad wraz z uzasadnieniem. Chodzi o nazwy wieloznaczne bądź niosące pozytywne treści, które w okresie komunizmu były jedynie fałszywie interpretowane.

Same nazwy nie wymagają zmiany, o ile samorząd przyjmie nową uchwałę, precyzującą w uzasadnieniu w sposób niebudzący wątpliwości zakres rozumienia przedmiotu upamiętnienia, tak aby nie podlegał on normom art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu – wynika z informacji Instytutu.

Wśród przykładów nazw niosących pozytywne treści, które w okresie komunizmu były fałszywie interpretowane w uzasadnieniach do uchwał o ich nadaniu, Instytut wymienia ulicę Obrońców Pokoju, a wśród nazw wieloznacznych – ulicę Pionierów.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2017-10-11 13:17

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.