Kosmiczne regiony. KR UE pozytywnie o Strategii kosmicznej

Komitet Regionów UE przyjął w środę opinię pozytywnie oceniającą Strategię kosmiczną dla Europy, zaproponowaną przez Komisję Europejską.


W pracach nad ostateczną wersją opinii KR brał udział m.in. marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, który składał poprawki do treści dokumentu. Jak podkreślił w rozmowie z PAP, w tej materii musimy działać w skrupulatny i przemyślany sposób. 


"Cieszę się, że nasze poprawki zostały uwzględnione. Strategia kosmiczna dla Europy jest ważnym krokiem w przyszłość. Podejmowane dziś decyzje w tym obszarze będą miały szerokie znaczenie dla rozwoju firm tej branży, które chcemy związać z naszym regionem. Nieprzypadkowo wiodącą inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego jest +Lotnictwo i Kosmonautyka+" – powiedział marszałek.


Przegotowany przez samorządowców dokument trafi teraz do Komisji Europejskiej, jako oficjalne stanowisko władz samorządowych UE.


Jak czytamy w opinii Komitetu Regionów, technologie kosmiczne mogą być przydatne m.in. w sektorze publicznym. Chodzi np. o codzienne monitorowanie terytorium, czy ocenę stanu zasobów naturalnych: wód, jakości powietrza itp. Zaawansowane technologie można również zastosować do weryfikacji systemu dotacji, a także we wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu nielegalnym zabudowom. Dodatkowo technologie kosmiczne mogą być przydatne do poprawy efektywności energetycznej budynków. 


Unijni samorządowcy podkreślają w przyjętym dokumencie znaczenie regionów w realizacji polityki kosmicznej UE. 


"W naszej opinii, władze regionalne (…) powinny być postrzegane jako koordynatorzy regionalnej polityki kosmicznej. W tym kontekście należy podkreślić działania regionów zrzeszonych w Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, które dotyczą wykorzystania pełnego potencjału technologii kosmicznych" - podkreślił Ortyl. Podkarpacie przystąpiło do stowarzyszenia w maju br.

Ponadto, zdaniem marszałka, należy wspierać tworzenie w regionach inkubatorów przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej, aby pobudzić przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym. W opinii KR wskazano również na potrzebę przetwarzania dużych zbiorów danych, które pozwolą wypracować innowacyjne rozwiązania i zwiększyć bezpieczeństwo cybernetyczne w UE. 


"Innowacyjne rozwiązania (…) i lepszą ochronę przed atakami cybernetycznymi można zagwarantować jedynie poprzez zaoferowanie przedsiębiorstwom lepszego dostępu do danych i inspirującej współpracy z naukowcami, uniwersytetami i sektorem publicznym" - zaznaczono. 

W dokumencie odniesiono się także do funkcjonowania programów kosmicznych Galileo i EGNOS (nawigacja satelitarna) oraz Copernicus (obserwacja Ziemi, monitoring środowiska i bezpieczeństwa), podkreślając m.in. potrzebę długoterminowego finansowania. 

W latach 2014-2020 Unia Europejska zainwestuje w programy kosmiczne ponad 12 mld euro. 


Z Brukseli: Mateusz Kicka


kic/ woj/Opublikowano: 2017-10-11 19:41

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.