Wyrok za zlecone. Sąd: wojewoda ma zwrócić samorządowi Mazowsza 1,5 mln zł za zadania zlecone

Sąd apelacyjny nakazał wojewodzie mazowieckiemu zwrot 1,5 mln zł w związku z wydatkami poniesionymi przez samorząd Mazowsza na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Sąd Apelacyjny orzekł, że Skarb Państwa powinien zwrócić województwu mazowieckiemu prawie 1,5 mln zł w związku z wydatkami poniesionymi przez urząd marszałkowski na realizację zadań zleconych z obszaru turystyki, w tym organizowanie egzaminów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu marszałkowskiego realizujących zadania.

Mazowsze dochodziło swoich praw 8 lat, a sprawa dotyczyła roszczeń województwa mazowieckiego za 2006 r. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny.

Waldemar Kuliński, dyrektor urzędu marszałkowskiego podkreślił, że orzeczenie sądu jest ważne nie tylko dla Mazowsza, ale również dla innych samorządów. „Odzyskanie pieniędzy za zadania zlecone jest możliwe" - zaznaczył.

„Nie może być tak, że przekazuje się nam zadania, ale nie idą za tym adekwatne środki. W efekcie, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, w ostatnich latach musieliśmy przeznaczyć na ten cel pieniądze z budżetu województwa. Mam nadzieje, że kolejne rozstrzygnięcia dotyczące lat 2007-2013 również będą dla nas korzystne. W sumie domagamy się zwrotu ponad 24 mln zł" - dodał dyrektor.

Biuro prasowe wojewody mazowieckiego zapowiedziało, że urząd odniesie się do orzeczenia sądu na początku przyszłego tygodnia.

Finansowanie zadań zleconych od lat wywołuje dyskusje między samorządami, a stroną rządową. Zdaniem przedstawicieli administracji lokalnej samorządom przekazywane są coraz to nowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bez zapewnienia adekwatnego finansowania.

W raporcie z września br. NIK zwróciła uwagę, że system dotacyjny w obszarze finansowania wydatków ponoszonych przez jednostki samorządowe bezpośrednio (w związku z wykonywaniem przez nie zadań zleconych) działał nieprawidłowo. Jako główny powód kontrolerzy wskazali niespójne oraz niejasne regulacje, dotyczące zarówno planowania, jak i rozliczania dotacji.

W efekcie NIK zwróciła się do Rady Ministrów z wnioskiem o rozważenie możliwości przekształcenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, mających charakter zadań stałych, w zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj także: NIK proponuje przekształcenie zadań zleconych w zadania własne JST

Marcin Przybylski


Opublikowano: 2017-11-03 14:39

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.