Od kogo trzynastka. MRPiPS: prawo do „13” dla koordynujących świadczenia rodzinne ustala pracodawca samorządowy

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. dla pracowników koordynujących świadczenia rodzinne, zatrudnionych w urzędach marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, ustala pracodawca samorządowy – wyjaśniło MRPiPS.

Z interpelacją poselską ws. zmian w zatrudnieniu pracowników samorządowych zwróciła się do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że na podstawie nowelizacji przepisów związanych z systemami wsparcia rodzin pracownicy samorządowi wykonujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, zatrudnieni w urzędach marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, od 1 stycznia 2018 r. staną się pracownikami służby cywilnej właściwych urzędów wojewódzkich.

Posłowie zapytali m.in. czy dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego będzie uprawniony do pogorszenia warunków zatrudnienia tych osób oraz czy urzędy wojewódzkie przejmą zobowiązanie poprzedniego pracodawcy do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za 2017 r.

Według wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosza Marczuka, z nowelizacji przepisów związanych z systemami wsparcia rodzin wynika, iż dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, w terminie do dnia 5 stycznia 2018 r., zawiadamia na piśmie każdego przejętego pracownika o zmianach, jakie nastąpiły w jego stosunku pracy.

„Do przejmowanych pracowników ma odpowiednie zastosowanie przepis Kodeksu pracy, zgodnie z którym, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Wiceszef MRPiPS wskazał również, że od 1 stycznia 2018 r. wskazana grupa stanie się pracownikami służby cywilnej, których status prawny określać będą przepisy ustawy o służbie cywilnej, stanowiącej regulację szczególną w stosunku do Kodeksu pracy.

„Intencją przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin jest zagwarantowanie ciągłości zatrudnienia wszystkim pracownikom samorządowym wykonującym zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego” – zapewnił Marczuk.

Jak stwierdził, nowela prawa związanego z systemami wsparcia rodzin nie stanowi dla dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego podstawy do zmian warunków zatrudnienia osób wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. „Pracownicy ci na mocy wskazanych przepisów zawiadamiani są o zmianie pracodawcy. W kwestii warunków zatrudnienia powinni być traktowani jak każdy inny już zatrudniony pracownik urzędu wojewódzkiego” – zaznaczył.

Na pytanie, czy urzędy wojewódzkie przejmą w całości zobowiązanie dotychczasowych pracodawców do wypłaty tym pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., wiceminister odparł, że wskazana grupa osób stanie się pracownikami służby cywilnej od stycznia. „Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. ustala pracodawca samorządowy, zgodnie z przepisami o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Wynagrodzenie wypłaca urząd wojewódzki w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 r.” – wyjaśnił.

Marczuk podkreślił, że dodatkowe wynagrodzenie roczne za przyszły rok będzie ustalane stosownie do przepisów ustawy o służbie cywilnej, zgodnie z którym członkom korpusu służby cywilnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

dap/ woj/

Opublikowano: 2017-11-14 15:16

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.