Własność miasta. Samorząd Rudy Śląskiej przejmuje pogórnicze nieruchomości

Samorząd Rudy Śląskiej przejmie od Spółki Restrukturyzacji Kopalń ponad 60 pogórniczych nieruchomości o łącznej powierzchni 3,3 ha. Chodzi przede wszystkim o drogi i pasy drogowe. Ich przejęcie pozwoli na uporządkowanie stanu prawnego i niezbędne remonty.

Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic poinformowała, że miasto zabiegało o to kilka lat. "Dzięki porozumieniu będziemy mogli wyremontować m.in. drogę dojazdową do kompleksu sportowego Burloch Arena. Chcemy kontynuować współpracę i myślimy o kolejnych nieruchomościach, także tych na cele inwestycyjne" – dodała.

Możliwość przejęcia przez samorząd pogórniczych nieruchomości dała niedawna akceptacja walnego zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdzie trafia nieprodukcyjny majątek i kopalnie przeznaczone do likwidacji.

Na podstawie podpisanego porozumienia miasto przejmie łącznie 64 nieruchomości - w pierwszej kolejności 50, w kolejnym etapie pozostałych 14. Głównie są to pasy drogowe i drogi, które dzięki uporządkowaniu stanu prawnego doczekają się remontu.

"Bez wątpienia kluczowa będzie naprawa drogi dojazdowej do Burloch Areny, która znajduje się w opłakanym stanie. Już dawno chcieliśmy ją wyremontować, lecz zgodnie z prawem nie mogliśmy inwestować na nie swoim terenie. Niestety wielu mieszkańców nie wiedziało, bądź nie rozumiało tej sytuacji, stąd nie brakowało głosów zdziwienia i oburzenia, że w XXI wieku nie można wykonać dojazdu do nowoczesnego obiektu sportowego" – wyjaśnił wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

Samorząd przejmie też nieruchomość, na której znajduje się budynek żłobka miejskiego. Do tej pory miasto użytkowało go na podstawie umowy użyczenia z 1992 r. Pozwoliło to na dokonywanie remontów oraz modernizacji budynku.

Wszystkie przejmowane przez samorząd nieruchomości mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Władze Rudy Śląskiej myślą o kolejnych nieruchomościach, które miasto mogłoby przejąć.

W 140-tysięczej Rudzie Śląskiej znajduje się 688 nieruchomości o łącznej powierzchni 238 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym była Kompania Węglowa. Ponadto 50 działek o powierzchni 45,7 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2017-12-06 12:46

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.