Migrator gotowy. Resort cyfryzacji zachęca gminy do masowego przenoszenia aktów do rejestru

Zakończył się pilotaż masowej migracji aktów stanu cywilnego – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Kolejny krok to wprowadzenie masowego podpisu.

„Migracja aktów decyduje o komforcie zarówno urzędników, jak i naszych obywateli” – podkreśliła w Sejmie minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

MC wysłało informację do wszystkich urzędów zachęcająca do skorzystania z narzędzia masowego migratora aktów stanu cywilnego. Masowy migrator danych to narzędzie stworzone przez MC i Centralny Ośrodek Informatyki, dzięki któremu przenoszenie rekordów ze starych gminnych baz do systemu centralnego będzie szybsze.

W Sejmie odbyło się rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji na temat podsumowania pilotażu masowej migracji akt stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego przeprowadzonego w USC w Częstochowie i Nowej Soli
Piotr Gajewski, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Systemów w MC, powiedział w Sejmie, że powstała usługa sieciowa, dzięki której „w czasokresie 15 sekund pomiędzy kolejnymi przesłaniami można przesyłać z aplikacji wspierającej projekty aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego”.

Celem pilotażu masowej migracji było potwierdzenie poprawności działania narzędzia, które przygotowano, sprawdzenie wydajności systemu i jakości oraz poprawności migrowanych danych.

Jak dodał Gajewski, bardzo istotne było sprawdzenie, czy dane przesłane do rejestru za pomocą masowego migratora są wysokiej jakości.

„Bardzo ważnym elementem który w początkowej fazie musieliśmy zweryfikować to poprawność konfiguracji stacji roboczych. W skali tysięcy komputerów, które w gminach są, musieliśmy wypracować standard, który pozwoliłby pracować na wszystkich maszynach, które są dostępne w gminach, aby umożliwić przeprowadzenie masowej migracji” – zaznaczył.

Ważna jest też jego zdaniem poprawna współpraca narzędzia z aplikacjami wspierającymi oraz zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania danych, co spowodowało m.in. wydłużenie terminu oddania narzędzia. Pierwotnie planowane było na listopad.

„Każda gmina została przez nas scertyfikowana odpowiednik certyfikatem, który uwiarygadnia przesyłanie danych, dzięki czemu mamy pewność, że transmisja jest bezpieczna” – powiedział dyrektor.

Jak wyjaśnił, kontrola leży tu po stronie urzędników, bo zanim prześlą dane do rejestru, muszą przed przystąpieniem do migracji zweryfikować, czy dane, które są w aplikacji wspierającej, odpowiadają co do jakości danym, które są oczekiwane po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego.

„Tam staną się aktem, na podstawie którego będziemy mieć referencyjne dane w rejestrze stanu cywilnego” - wyjaśnił.

Pilotaż trwał od 28 czerwca, pierwotnie wzięły w nim USC w Częstochowie i Nowej Soli. Do 1 grudnia dołączono docelowo 52 USC w Polsce.

„Najważniejsze dla nas było przesłanie w jednoczesnym czasie paczki aktów w celu sprawdzenia wydajności narzędzia. Osiągnęliśmy tu zamierzony cel – nie mamy ryzyka zachwiania systemu przy udostępnieniu masowym tej funkcjonalności dla wszystkich urzędów” – powiedział Gajewski.

W jego opinii system jest przygotowany pod względem wydajnościowym, równolegle przez ostatnie miesiące MC i COI pracowały nad poprawą jego wydajności w celu przygotowania do przyjęcia dużej liczby nowych danych.
„Wprowadzenie 250 tys. nowych rekordów narastająco każdego dnia według naszych wyliczeń nie powinno mieć znaczącego wpływu na naszą bazę danych i na odpowiedź systemu na przekazywanie takiej liczby informacji” – podkreślił Gajewski.

Jak dodał, łącznie jest ok. 90 mln aktów, przez ostatnie 2,5 roku do systemu wprowadzonych zostało ok. 10 mln aktów. „Pozostało ok. 80 mln aktów do przeniesienia do systemu" - dodał.

„Kierownik USC lub wyznaczona przez niego osoba będzie mogła kilkadziesiąt aktów wkomponować w jedną paczkę i jednym podpisem zreplikować podpis na wszystkie akty zawarte w tej paczce, co znacząco przyspieszy proces migracji z automatyczną aktualizacją rejestru PESEL co do numeru aktu, który będzie numerem aktu nadanym przez system w nowym brzmieniu” – tłumaczył przedstawiciel resortu cyfryzacji.

Kolejnym krokiem planowanym przez resort cyfryzacji na luty 2018 r. jest wprowadzenie funkcjonalności masowego podpisu, aby uprościć procedurę przekazywania danych do rejestru po weryfikacji jakości danych przenoszonych poprzez narzędzie masowej migracji.

Kkż/

Opublikowano: 2017-12-06 18:08

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.