Szansa dla PPP. MR zapowiada dalsze prace nad instrumentami wspierającymi projekty PPP

Wypracujemy instrumenty wspierające przygotowanie i realizację projektów w formule PPP - zapowiedział w środę dyrektor Departamentu PPP w MR Paweł Szaciłło.

Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego finansowaniu rozwoju lokalnego dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Paweł Szaciłło podkreślił, że w kolejnej perspektywie finansowej trudniej będzie samorządom pozyskać środki unijne, ponieważ będą one dedykowane dla konkretnych sektorów. „Trzeba wypracować mechanizmy, które pozwolą już dziś na stosowanie innych metod finansowania dużych inwestycji publicznych. Takie działania prowadzimy i chcemy intensyfikować. Partnerstwo publiczno-prywatne może być taka formułą” – wskazał.

Szaciłło przypomniał, że w upowszechnieniu stosowania tego mechanizmu ma pomóc uchwalona w lipcu polityka rządu w zakresie PPP, działania doradcze i szkoleniowe oraz nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, nad którą obecnie pracuje resort.

„Będziemy wspólnie z BGK i Ministerstwem Rozwoju czy z PFR wypracowywać instrumenty wspierające przygotowanie i realizacje projektów, by więcej się ich udawało. Jeśli patrzeć na statystyki, to tylko co czwarty pomysł na tego typu projekt udaje się zrealizować. Mam nadzieję, że wszystkie działania przewidziane w polityce rządu spowodują istotną zmianę” – zaznaczył.

Obecny podczas debaty członek zarządu BGK Wojciech Hann stwierdził, że samorządy „powinny uczyć się inwestycji w formule PPP, zanim na poważnie się w to zaangażują”. „To właśnie PPP pozwala na zmobilizowanie nowych środków, których w kolejnej perspektywie unijnej po 2020 r. może zabraknąć. BGK włącza się aktywnie w te projekty, również samorządowe, które w tej chwili istnieją. Chcielibyśmy jednak widzieć tych projektów dużo więcej i gorąco namawiam, by tego się uczyć” – powiedział.

Skarbnik woj. zachodniopomorskiego Marek Dylewski odniósł się do zasad ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jak ocenił, obecny wskaźnik wymaga poprawy ze względu na wady merytoryczne. „To, że jednostki samorządu terytorialnego trochę się dostosowują do tego, jak on jest skonstruowany, to nic dziwnego. Wszystkim zależy na tym, żeby w miarę bezpiecznie się zadłużać, ale nie nadmiernie. Jeśli już zmieniać, to w kierunku takim, który pokazuje rzeczywiste możliwości spłaty zadłużenia w przyszłości” – wskazał.

Dylewski zaznaczył, że zmiany dotyczące zasad ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia nie powinny następować gwałtownie. „Jestem zwolennikiem stabilizacji i poprawy tego, co już jest. Żeby rzeczywiście wykorzystać tę perspektywę, która pewnie jest ostatnią, gdzie można tych przedsięwzięć więcej zrobić. Bardziej restrykcyjne podejście do art. 243 spowoduje rzeczywiście większe ograniczenie możliwości absorpcji zadłużenia” – powiedział.

W ocenie przewodniczącej Komisji Skarbników, skarbnika Katowic Danuty Kamińskiej partnerstwo publiczno-prywatne jest „dość wymagającym instrumentem finansowym”, i aby władze lokalne zaczęły realizować inwestycje w tym trybie, „musi zmienić się mentalność zarówno sektora samorządowego, jak i partnerów prywatnych”.

„Mając perspektywę współpracy z samorządem 15-20 lat, partner prywatny ma możliwość dobrze zarobić, ale my stoimy przed odpowiedzialnością. Gdy poprzez analizy widzimy, że stopa zwrotu inwestycji określona jest na 5 lat, to nie możemy wejść w takie PPP” – stwierdziła.

Kamińska wskazała, że JST powinny przeanalizować swoje budżety pod kątem możliwości zwiększenia dochodów i wsparcia lokalnych przedsiębiorców. „Samorządy są silne bogactwem swoich mieszkańców i firm, dlatego tak istotna jest praca na rzecz rozwoju (…). MF chce z nami pracować w celu wyeliminowania nadmiernej biurokracji. Możliwości jest wiele, potrzeba tylko więcej czasu i ludzi do pracy. Wzajemne zaufanie w relacjach samorząd i sektor rządowy jest kluczowe” – podkreśliła.

VII Forum Nowoczesnego Samorządu rozpoczęło się w środę w Warszawie i potrwa do czwartku. Jego celem jest wymiana doświadczeń między reprezentantami samorządów oraz przedstawicielami administracji centralnej i jednostek świadczących usługi lub wspierających realizację statutowych zadań samorządów. Forum jest Forum jest organizowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Partnerami honorowymi są: Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP.

dap/kkż/

Opublikowano: 2017-12-06 17:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.