Granice bez zmian. MSWiA: nie planujemy zmian w zasadach ustalania granic gmin

MSWIA nie pracuje obecnie nad nowelizacją przepisów odnoszących się do dokonywania zmian w podziale terytorialnym stopnia gminnego - poinformował wiceminister Sebastian Chwałek.

„Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie planuje obecnie podjęcia prac mających na celu nowelizację przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) odnoszących się do dokonywania zmian w podziale terytorialnym stopnia gminnego" - poinformował wiceszef MSWiA Sebastian Chwałek.

Wiceminister zaznaczył jednak, że MSWiA zgłosiło gotowość udziału w dyskusji zainicjowanej we wrześniu 2017 r. przez przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego na temat ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do granic gmin.

Chwałek odpowiedział w ten sposób na interpelację posła Andrzeja Maciejewskiego (Kukiz 15), który zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia ochrony stabilności terytorialnej gmin.

Poseł zauważył, że od 1992 roku miało miejsce już około 400 zmian granic gmin. „Niestety w większości przypadków zmiany granic gmin dokonywano z pominięciem opinii, a często mimo protestów mieszkańców obszarów przyłączanych do innych gmin" - podkreślił Maciejewski.

Dodał, że od pewnego czasu zauważalny jest ogólnopolski trend w dążeniu do likwidacji tzw. gmin obwarzankowych, pomimo braku obopólnej zgody stron, która powinna być punktem wyjścia do takich zmian.

Dlatego, zdaniem Maciejewskiego, konieczne jest  precyzyjne uregulowanie przesłanek pozwalających na wszczęcie procedur podziałowych i uzależnienie zmian od zgody mieszkańców tej części wspólnot, które mają ulec procesom przekształceniowym oraz określenie zasad rozliczeń skutków procesów podziałowych, szczególnie rozliczeń finansowych i majątkowych pomiędzy gminami objętymi zmianami granic.

Wiceminister przypomniał, że pod koniec października 2017 r. została zmieniona ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 2232), która ma na celu czasowe (maksymalnie przez okres 3 lat) utrzymanie w mocy aktów prawa miejscowego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarach, które zmieniają przynależność w wyniku zmiany granic gmin.

Zgodnie z nową ustawą gmina, do której został włączony obszar z innej jednostki, wstępuje także we wszystkie prawa i obowiązki związane z danym obszarem, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.

Marcin PrzybylskiOpublikowano: 2018-01-05 12:05

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.