Trzynastki pod nóż. Przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje bez "13"

Kiedy pracownik samorządowy traci „trzynastkę”? Przypominamy przypadki, w których przepada dodatkowe wynagrodzenie roczne

Kwestie związane z „trzynastkami” reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. W przepisach przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje pozbawiony świadczenia.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przepada w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni. W świetle ustawy trzynastki nie otrzyma też pracownik, który stawił się do pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwości i osoba zwolniona dyscyplinarnie.

31 marca upływa ustawowy termin wypłaty tzw. trzynastek. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Świadczenie, w proporcjonalnej wysokości, przysługuje już jednak po sześciu miesiącach pracy.

Więcej:

Specjalna trzynastka. Dla nowo powołanych zastępców wójtów i skarbników

kic/

Opublikowano: 2018-01-08 16:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.