Komu z rezerwy. Lista gmin, którym zwiększono subwencję oświatową

443 tys. zł dla Kęsowa, 783 tys. zł dla Mielca, a 9 mln zł dla Warszawy. Publikujemy listę wszystkich jst, którym w 2017 roku zwiększono subwencję oświatową z 0,4 proc. rezerwy.

Między samorządy podzielono w ubiegłym roku w sumie ponad 177 mln zł.

Najwięcej pieniędzy – 61 mln zł – przeznaczono na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Na wsparcie gmin i powiatów w doposażeniu szkół i placówek przekazano 44,5 mln zł; niemal 42 mln zł pochłonęło dofinansowanie odpraw dla nauczycieli.

Ponad 22 mln zł podzielono między samorządy wnioskujące o środki na remonty sanitariatów w gimnazjach. Kolejnych 7 mln zł to pomoc samorządom w przypadkach zdarzeń losowych, w tym 5 mln 180 tys. zł na usuwanie skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

Na „inne zadania o jednorazowym charakterze” rząd rozdysponował 665 tys. zł; na korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – 20 tys. zł.

Publikujemy listę jst wraz z kwotami przyznanymi przez ministra finansów, który jest dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pieniądze przyznawane są na podstawie wniosków jst opiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

aba/

Opublikowano: 2018-01-12 16:59

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.