Nagroda do ręki. Kiedy nie potrąca się składek na ubezpieczenia

Nagroda jubileuszowa nie podlega oskładkowaniu, jeżeli jest wypłacana zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych

Nagroda jubileuszowa jest jednym ze świadczeń, wymienionych w przepisach, od których nie potrąca się składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z przepisami, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W rozporządzeniu określono jednak wyjątki, które nie stanowią podstawy wymiaru składek. Zaliczono do nich np. odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Wyłączeniu podlegają też nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat (więcej: rozporządzenie - wykaz świadczeń, które nie podlegają oskładkowaniu).

Ustawa o pracownikach samorządowych stanowi, że nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości: 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy; 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy; 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy; 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy; 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy i 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy.

Szczegółowe warunki wynagradzania urzędników pracodawca samorządowy określa w regulaminie wynagradzania.

kic/

Opublikowano: 2018-01-12 15:14

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.