Urlop dyrektora. Jest projekt ws. wynagrodzenia za dzień urlopu nauczyciela na stanowisku kierowniczym

Resort edukacji określił, jak ustalać wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Jest projekt rozporządzenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowelizację rozporządzenia ws. szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Projekt zakłada, że wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela na stanowisku kierowniczym lub pełniącego obowiązki kierownicze ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie przez liczbę 21. To tak samo jak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

Takie rozwiązanie to konsekwencja zmian w Karcie nauczyciela (wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych). Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku, a nie wyłącznie w czasie ferii szkolnych. Chodzi o dyrektora i wicedyrektora szkoły, nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie. Wymiar urlopu określono na 35 dni.

Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje, że w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela nie będzie uwzględniany dodatek za uciążliwość pracy, przysługujący za przymusowe przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły.

To również konsekwencja zmian w Karcie nauczyciela, z której usunięto dotychczasowy art. 19, umożliwiający takie przesunięcie bez zgody zainteresowanego.

Projekt rozporządzenia przewiduje jednak przepis przejściowy, zgodnie z którym w przypadku nauczycieli przeniesionych do innej szkoły przed dniem 1 stycznia 2018 r., w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się dodatek za uciążliwość pracy.

aba/

Opublikowano: 2018-01-19 22:15

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.