Stawki za wybory. Diety członków komisji nie zostały jeszcze ustalone

Wynagrodzenie miesięczne komisarza wyborczego wyniesie blisko 5,4 tys. zł, urzędnika wyborczego - 4,5 tys. zł; diety dla członków komisji wyborczych nie zostały jeszcze ustalone - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak poinformowała PKW w środowym komunikacie, miesięczne wynagrodzenie komisarza wyborczego wyniesie 5 368,26 zł. Komisja zauważyła przy tym, że zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego liczba komisarzy wzrosła dwukrotnie - z 51 do 100.

Na początku tygodnia PKW opublikowała wykaz komisarzy wyborczych, który zawiera informacje o powiatach i miastach na prawach powiatu wchodzących w zakres ich właściwości terytorialnej (więcej: Wykaz 100 komisarzy wyborczych).

Nabór kandydatów na stanowisko komisarza wyborczego potrwa do 16 lutego. Kwestionariusz aplikacyjny dostępny jest na stronie internetowej MSWiA. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawi kandydatów na komisarzy komisji wyborczej, która może jeszcze zgłosić zastrzeżenia do kandydatur.

PKW powołuje komisarzy na pięcioletnią kadencję spośród osób mających wykształcenie wyższe prawnicze oraz „dających rękojmię należytego pełnienia tej funkcji”.

Komisarze będą m.in. powoływać obwodowe komisje wyborcze i zarządzać druk kart do głosowania. Będą także zwierzchnikami urzędników wyborczych. Dodatkowo od 1 stycznia 2019 roku komisarze będą dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Obecnie takiego podziału powinny dokonać rady gmin. (Więcej: jak dzielić okręgi wyborcze).

PKW poinformowała też, że powołanych zostanie ok. 5,5 tys. urzędników wyborczych. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Jak podała Komisja, wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4 473,55 zł. Przy czym, zgodnie z przepisami, wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Według PKW, powoływany na okres sześciu lat urzędnik wyborczy, musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka (poza miastami na prawach powiatu).

Urzędnik ten nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie m.in. przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

PKW poinformowała ponadto, że nie zostały jeszcze ustalone diety dla członków komisji podczas tegorocznych wyborów samorządowych.

Dotychczas przewodniczący terytorialnych komisji wyborczych otrzymywali 650 zł, ich zastępcy - 600 zł, a członkowie terytorialnych komisji wyborczych - 550 zł.

W przypadku przewodniczących obwodowych komisji wyborczych kwota diety wynosiła 380 zł. Zastępcy przewodniczących obwodowych komisji wyborczych pobierali 330 zł, a ich członkowie - 300 zł.

kic/

Więcej: Według PKW na przeprowadzenie wyborów samorządowych brakuje 142 mln zł


Opublikowano: 2018-02-07 15:31

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.