Pytania wyborcze. PKW odpowiada na pytania o nowe zasady organizowania wyborów

Czy w komisjach wyborczych będzie mógł zasiadać przedstawiciel gminy lub krewny kandydata? Co z osobą wprowadzającą dane do systemu? Na pytania naszych Czytelników odpowiada PKW

Przedstawiciele PKW opowiedzieli na pytania przesłane do redakcji Serwisu Samorządowego PAP w związku z nowelizacją przepisów wyborczych.

PKW odniosła się do wątpliwości, czy w obu obwodowych komisjach wyborczych (wydającej karty i liczącej głosy) będzie mógł zasiadać przedstawiciel gminy. „W obwodowych komisjach wyborczych nie będzie przedstawiciela gminy. Skład obwodowej komisji wyborczej określa art. 182 znowelizowanego Kodeksu wyborczego” – podkreśliła w odpowiedzi PKW.

Zgodnie z przywołanym przez Komisję przepisami, w skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się dziewięć osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Na pytanie, czy zmiany w przepisach oznaczają, że w obwodowych komisjach nie będzie osób z urzędu wytypowanych przez wójta do obsługi wyborów, wprowadzenia protokołu do systemu i innych czynności, PKW poinformowała, że obecność takiej osoby jest możliwa.

„W lokalu obwodowej komisji wyborczej może znajdować się osoba wytypowana przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta odpowiedzialna za wprowadzenie danych do systemu informatycznego” – podkreśliła Komisja.

Zapytano też, czy ustawa precyzuje, żeby obie komisje (wydająca karty i licząca głosy) miały różny skład. „Tak. Mówi o tym art. 153 par. 1 Kodeksu wyborczego – można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej” – zaznaczyła PKW.

Jedno z pytań dotyczyło tego, czy członek rodziny kandydata może być członkiem komisji wyborczej. Jak podała PKW, nie można być członkiem obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jest się dla kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym). To samo dotyczy syna, córki, wnuka, wnuczki (tzw. zstępnych), rodzeństwa, małżonka zstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostającej z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Na pytanie, kto zapłaci za łącza internetowe i kamery w lokalach wyborczych, PKW odpowiedziała, że koszty te zostaną pokryte z budżetu państwa.

kic/

Opublikowano: 2018-02-08 17:33

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.