Podwójny kandydat. PKW: kandydat może ubiegać się o fotel wójta tylko w jednym miejscu

W jakich sytuacjach można kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak poinformowała PKW, można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie.

„Niedopuszczalne jest natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach” – podkreśliła Komisja.

Jak zaznaczyła PKW, kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Dotychczas można było kandydować jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej, bądź innej gminie. Dopuszczalne było także jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego województwa i na wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Kodeks wyborczego.

Pytanie o możliwość ubiegania się jednocześnie o dwa stanowiska przesłał do redakcji Serwisu Samorządowego PAP czytelnik.

kic/

Więcej odpowiedzi na pytania o nowe zasady organizowania wyborów


Więcej o zasadach startu w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Więcej o zasadach startu w wyborach na radnego miasta lub gminy



Opublikowano: 2018-02-09 16:55

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.