Strażnicza emerytura. RPO o pracy strażników miejskich

Strażnicy miejscy nie mają dziś prawa do emerytury pomostowej. „Charakter pracy strażnika uzasadnia potrzebę zmian obowiązujących przepisów” – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie do Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji Senatu RP. 

„Charakter pracy strażnika uzasadnia potrzebę rozważenia wprowadzenia do ustawy o emeryturach pomostowych takich regulacji prawnych, które umożliwią im nabycie prawa do emerytury pomostowej” – podkreślił RPO w wystąpieniu do przewodniczącego Komisji Praworządności Praw Człowieka i Petycji Senatu RP. 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływały skargi dotyczące problemu określenia niższego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę strażników miejskich. Obecnie nabywają oni prawo do świadczeń emerytalnych na zasadach określonych w powszechnym systemie emerytalnym, tj. na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

„Praca strażników w świetle przepisów ustawy o emeryturach pomostowych nie została uwzględniona w katalogu prac o szczególnym charakterze” – przypomniał Rzecznik. Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, prace o szczególnym charakterze, to „prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się”.  

W załączniku do ustawy wymieniono m.in. prace pilotów, kontrolerów ruchu, funkcjonariuszy służby ochrony kolei, kierowców autobusów, nauczycieli.  

W ocenie Rzecznika, „charakter pracy strażnika uzasadnia potrzebę rozważenia wprowadzenia do ustawy o emeryturach pomostowych takich regulacji prawnych, które umożliwią im nabycie prawa do emerytury pomostowej”.  

Rzecznik wskazał, że „w katalogu rodzajów prac o szczególnym charakterze zostały już wymienione prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei, których charakter w kontekście ustawowych kryteriów definiowania pracy w szczególnym charakterze może być porównywalny do pracy strażników gminnych”. 

amk/


Opublikowano: 2018-02-13 11:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.