Kontrola pieców. Kraków podsumowuje sezon grzewczy

W tym sezonie grzewczym krakowska straż miejska skontrolowała aż 11 tys. palenisk. Tylko w lutym wykryła 27 przypadków spalania w nich odpadów.

W związku z tymi kontrolami strażnicy miejscy z Krakowa nałożyli 20 mandatów karnych na kwotę 2 950 złotych, pouczyli sześć osób, skierowali jeden wniosek o ukaranie do sądu, a także pouczyli 59 osób, nieposiadających certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry używanego węgla.

W obecnym sezonie grzewczym kontrole pieców przeprowadza w Krakowie 140 strażników miejskich. Zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 45 osób (kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej przez wszystkie dni tygodnia). Odwód (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) to 95 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów.

Patrole, kontrolując jakość paliwa, sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel pieca posiada odpowiedni certyfikat świadczący o tym, że używany przezeń opał spełnia odpowiednie parametry. Jeśli posiada go, a mimo to opał budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego.

W przypadku używania opału nieodpowiedniej jakości strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu.

Źródło: UM Kraków

Opublikowano: 2018-03-09 08:33

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.