Kolejne obowiązki. Dodatkowe obowiązki wyłącznie na okres do trzech miesięcy w roku

Sekretarz przez trzy lata wykonywał dodatkowo obowiązki naczelnika wydziału architektury. W ocenie RIO było to sprzeczne z przepisami.

Kontrola szczecińskiej regionalnej izby obrachunkowej wykazała, że w sekretarz powiatu przez trzy lata wykonywał, jako dodatkowe, obowiązki Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Z tytułu wykonywania dodatkowych obowiązków sekretarzowi przyznano dodatek specjalny w wysokości 2,3 tys. zł.

W ocenie RIO było to sprzeczne z ustawą o pracownikach samorządowych (art. 21), która dopuszcza powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki. RIO wskazała też, że ustawa przewiduje możliwość przyznania dodatku specjalnego jedynie z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

W wystąpieniu pokontrolnym RIO zaleciła, by powierzać pracownikom starostwa dodatkowe obowiązków wyłącznie na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym. Według Izby za nieprawidłowości w tym przypadku ponosi odpowiedzialność starosta, który nie ogłosił naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Kontrola wykazała ponadto, że na okres pięciu lat skarbnikowi przyznano dodatek specjalny za obsługę systemu "BeSTi@". RIO wskazała przy tym, że jest to „podstawowe narzędzie do zarządzania budżetem jednostki samorządu terytorialnego”. Również w tym przypadku, w ocenie RIO, nie było przesłanek do przyznania dodatku za wykonywanie czynności wynikających "z okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań". (RIO: za obsługę systemu „BeSTi@” skarbnik otrzymywał 2,3 tys. zł miesięcznie; bezprawnie)

Kontrola Izby wykazała również, że władzom powiatu nie udzielono przysługującego urlopu wypoczynkowego, czym naruszono obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy Kodeks pracy. W efekcie z budżetu jednostki w grudniu 2014 r. wypłacono ekwiwalenty pieniężne w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

RIO w wystąpieniu pokontrolnym zaleciła, by przestrzegano obowiązku udzielania urlopu wypoczynkowego osobom uprawnionym. (RIO: nie należy kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego)

kic/

Opublikowano: 2018-03-12 13:01

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.