Globalny problem. Zadłużona gmina Ostrowice ma nowego komisarza rządowego.

Agnieszka Wróblewska, specjalistka w dziedzinie ekonomii i zarządzania została nowym komisarzem rządowym w Ostrowicach. Rząd zapowiada, że w ciągu dwóch miesięcy przedstawi nową propozycję rozwiązania problemu najbardziej zadłużonej gminy w Polsce. 

Nominację nowej komisarz wręczył Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji 10 marca podczas spotkania z sołtysami i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Ostrowice (woj. zachodniopomorskie). 

Liczące 2,5 tys. mieszańców Ostrowice są zadłużone na co najmniej 40 mln zł, z czego ponad połowa to długi w parabankach. Z danych MF wynika, że Ostrowice mają największy dług w odniesieniu do liczby mieszkańców w całej Polsce. Na jednego mieszkańca Ostrowic przypada 18,6 tys. zł należności. W związku z nadmiernym zadłużeniem gminie grozi likwidacja, co nie miało dotychczas precedensu. 

Wiceminister Paweł Szefernaker podczas nominacji dla nowej komisarz podkreślił, że „teraz jest najlepszy czas, aby problem Ostrowic rozwiązać”. 

Jak poinformowano w komunikacie na stronie internetowej gminy Ostrowice, specjalny zespół międzyresortowy wraz z Prokuratorią Generalną rozpoczął prace związane z przeglądaniem umów, jakie były zawarte przez gminę Ostrowice w celu przeanalizowania roszczeń wobec gminy. 

Do tej pory w ministerstwie finansów odbyły się dwa spotkania związane ze wsparciem gminy z budżetu państwa. W MSWiA trwają prace, które mają na celu w inny sposób przedstawić propozycję rozwiązania problemu gminy Ostrowice. „Na problem gminy Ostrowice należy patrzeć globalnie” - podkreślono w komunikacie. 

Rząd zapowiada, że w ciągu dwóch miesięcy zostanie przedstawiona nowa propozycja rozwiązania dla gminy Ostrowice, która będzie inna niż dotychczasowe, bo ma zostać rozstrzygnięta ustawowo. 

MSWiA podkreśla, że wypracowane rozwiązanie powinno być akceptowalne społecznie w Ostrowicach, Drawsku, Złocieńcu i w całym powiecie drawskim. 

Pierwszym zadaniem nowej komisarz rządowej Agnieszki Wróblewskiej będzie przywrócenie na terenie gminy posterunku policji. Wróblewska zastąpiła na stanowisku komisarza rządowego w Ostrowicach Marka Kukie, który złożył rezygnację. Funkcję komisarza rządowego Kukie pełnił od 26 października 2016 r. W Ostrowicach zarząd komisaryczny został wprowadzony decyzją premier Beaty Szydło ponad dwa lata temu. Wówczas to zostały zawieszone organy gminy Ostrowice. 

Czytaj również: Długi gminy. Nadal nie ma rozstrzygnięcia w sprawie likwidacji gminy Ostrowice 

amk/


Opublikowano: 2018-03-13 13:12

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.