Lato w teatrze. Konkurs na najlepsze wakacyjne warsztaty teatralne

Do 16 marca teatry i samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski do tegorocznej edycji programu „Lato w teatrze”. Na jeden projekt można zdobyć dofinansowanie w wysokości do 40 tys. zł.

Nabór wniosków do programu „Lato w teatrze” prowadzi Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Celem programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury. 

Na realizację programu „Lato w teatrze” przeznaczono 1,5 mln złotych. Wartość dotacji na jeden projekt może wynieść maksymalnie 40 tys. zł brutto. 

Podczas tegorocznej edycji dwutygodniowe warsztaty będą odbywać się między 23 czerwca a 1 września 2018 roku. 

Zgodnie z regulaminem programu „Lato w teatrze”, do konkursu mogą zgłosić się teatry i inne samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe dysponujące przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych, gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim. Z możliwości ubiegania się o dotację wykluczone są państwowe instytucje kultury. 

Uczestnikami projektu powinny być dzieci lub młodzież w ustalonym przez wnioskodawcę przedziale wiekowym. Projekt powinien stanowić autorską, samodzielną propozycję edukacyjną i polegać na prowadzeniu warsztatów twórczych. Praca może odbywać się w grupach np. grupa aktorska i/lub taneczna, kostiumowo-scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska, techniczna itp. 

Warsztaty, półkolonie i kolonie realizowane w ramach projektu powinny trwać przez dwa tygodnie (14 dni) z ewentualnym wyłączeniem niedziel i świąt. Każdy z uczestników bierze udział w 6 godzinach zegarowych zajęć dziennie. Wyjątek mogą stanowić zajęcia w sobotę - czas ich trwania może być krótszy niż 6 godzin zegarowych oraz mogą przybrać dowolną formę spotkania. 

Projekty, które zyskają dofinansowanie będą ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Teatralnego najpóźniej w dniu 13 kwietnia 2018 r. 

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie WITKAC. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej programu „Lato w teatrze”. 

amk/


Opublikowano: 2018-03-13 11:19

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.