Co z trzynastkami? Czy urzędnik wyborczy otrzyma dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Czy urzędnik wyborczy, który przepracuje na rzecz wyborów ponad sześć miesięcy, nie otrzyma tzw. trzynastki? Na pytanie Czytelnika odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza.

Odpowiadając na pytanie o dodatkowe wynagrodzenie roczne, PKW zauważyła, że na podstawie Kodeksu wyborczego (art. 191 c § 2) urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczy oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

"W praktyce jest to praca wykonywana od dnia zarządzenia wyborów do dnia wyborów, trwająca ok. trzy miesiące. Ponadto nie jest to praca wykonywana codziennie, a urzędnik wyborczy może wykonywać część zadań związanych z wyborami po godzinach swojej pracy " – zaznaczyła PKW.

Zastrzegła przy tym, że wiążąca ocena w tym zakresie nie należy do Państwowej Komisji Wyborczej.

Urzędnicy wyborczy powoływani są w trybie art. 191a ustawy Kodeksu wyborczego. Zgodnie z ustawą, pracodawca zobowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań.

Kwestie związane z "trzynastkami" reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (8,5 proc. rocznego wynagrodzenia) po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Świadczenie, w proporcjonalnej wysokości, przysługuje już jednak po sześciu miesiącach pracy.

kic/

Opublikowano: 2018-04-11 11:51

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.