Wójt się odwołał. Wójt Dziadkowic złożył zażalenie do NSA na wygaszenie mandatu

Wójt Dziadkowic (Podlaskie) złożył zażalenie do NSA, w sprawie związanej z wygaszeniem jego mandatu. Podstawą postanowienia komisarza wyborczego o stwierdzeniu wygaśnięcia był prawomocny wyrok w sprawie karnej. Od tej decyzji wójt odwołał się jednak do sądu.

Podstawą utraty prawa wybieralności przez wójta Dziadkowic Mariana Skomorowskiego jest prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, który zapadł wobec niego w grudniu 2017 roku.

Sąd Okręgowy w Białymstoku utrzymał wtedy karę półtora roku więzienia w zawieszeniu, grzywny i 2-letniego zakazu sprawowania urzędu za przekroczenie uprawnień wynikających ze sprawowanej funkcji. W zarzutach chodziło m.in. o dysponowanie samochodem straży pożarnej oraz do przewozu osób niepełnosprawnych; dotyczyły lat 2004-2011.

Wyrok zapadł po kilku latach procesu. Dwa razy wyrok I instancji był bowiem uchylany w postępowaniu odwoławczym; pierwszy był skazujący, w drugim zapadło częściowe uniewinnienie, częściowe umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną czynów.

W związku z tym wyrokiem, na początku roku komisarz wyborczy wydał postanowienie o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu samorządowca. Jest ono zaskarżalne do sądu administracyjnego i wójt skorzystał z tej drogi. Za pośrednictwem komisarza wyborczego w Białymstoku, jego skarga trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tym mieście.

Jeszcze w lutym WSA skargę odrzucił. Nie rozpoznawał jej pod względem merytorycznym, bo nie została ona podpisana przez skarżącego.

Postanowienie o odrzuceniu skargi jest nieprawomocne, można na nie złożyć zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wójt Dziadkowic takie zażalenie złożył. Jak wynika z informacji PAP uzyskanych w piątek w WSA w Białymstoku, akta sprawy wraz z zażaleniem zostały już do NSA przekazane.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli postanowienie komisarza o wygaszeniu mandatu wójta zostało zaskarżone do sądu administracyjnego, wybory przedterminowe zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu oddalającego taką skargę.

Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje jednak, że jeśli do zakończenia kadencji jest mniej niż pół roku, wyborów przedterminowych nie przeprowadza się. Jeśli do końca kadencji wójta zostało między 12 a 6 miesięcy - wyborów również nie przeprowadza się, jeśli w ciągu 30 dni od prawomocnego wyroku rada gminy podejmie stosowną uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

Wówczas do końca kadencji gminą zarządza komisarz powołany przez premiera, na wniosek wojewody.

Kolejne wybory samorządowe odbędą się jesienią tego roku.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Opublikowano: 2018-04-14 16:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.