Kolej podmiejska. 10 czerwca ruszy poznańska kolej aglomeracyjna

W poniedziałek samorząd województwa wielkopolskiego podpisał umowy z 11 samorządami, które dofinansują funkcjonowanie pierwszych 4 linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Te samorządy to: miasto Poznań, powiaty poznański i wągrowiecki oraz gminy: Granowo, Grodzisk, Środa Wielkopolska, Nowe Miasto, Buk, Czerwonak, Skoki oraz gminy miejska Wągrowiec.

Celem całego przedsięwzięcia jest współfinansowanie – przez samorząd wojewódzki, miasto Poznań, powiat poznański oraz położone - wzdłuż 9 linii Poznańskiego Węzła Kolejowego - gminy i powiaty „zwiększonej częstotliwości kursowania pociągów na tych liniach w godzinach szczytu”. Tak, żeby kursowały na poszczególnych liniach nie rzadziej niż co 30 minut.

Poznańska Kolej Metropolitalna będzie obejmować swoim zasięgiem obszar w promieniu około 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.

- Nie chodzi o to, żeby się licytować, który samorząd dołoży więcej, kto mniej do tego projektu – podkreśla wielkopolski wicemarszałek Wojciech Jankowiak. - Chodzi o to, że jest to nasze pierwsze w historii wspólne przedsięwzięcie, które udało się zrealizować. Fakt, że tyle samorządów udało się zgromadzić wokół wspólnej idei, to jest naprawdę wspaniałe. To wielki sukces! Oczywiście kolejne linie będą sukcesywnie uruchamiane w latach następnych.

Kluczową role w przedsięwzięciu odegrały miasto Poznań i powiat poznański, które jako jedyne partycypują w kosztach zwiększonej liczby pociągów na wszystkich 9 liniach.
- Poznańska Kolej Metropolitalna to wyraz naszej solidarności i umiejętności negocjacyjnych, bo to był bardzo trudny projekt – powiedział Jacek Jaśkowiak, który wystąpił w podwójnej roli, jako prezydent Poznania i prezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań. - Te trzy lata pokazały, że możemy coś razem zrobić. Ta solidarność jest kluczem do sukcesu.

Kolejne spotkanie, podczas którego będą podpisywane umowy o dofinansowanie zwiększonej liczby połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej z następnymi gminami i powiatami, odbędzie się 7 maja. PKM ma ruszyć 10 czerwca.

jmk/

Źródło: UMWW

Opublikowano: 2018-04-16 11:45

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.