Zabytkom w sukurs. Gliwice zamierzają dofinansować remont dwóch zabytkowych świątyń.

Gliwice chcą przeznaczyć 300 tys. zł na dofinansowanie remontów w dwóch zabytkowych gliwickich świątyniach. O przyznaniu dotacji zadecydują na najbliższej sesji gliwiccy radni.

Jak poinformował gliwicki magistrat na swojej stronie internetowej, „miasto od lat wspiera remonty gliwickich zabytków, również sakralnych”. Na ten cel z miejskiego budżetu przeznaczono blisko 3,5 mln zł.

„W tym roku środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia kościoła rektorskiego pw. św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej. Każda z parafii na konieczne modernizacje otrzyma po 150 tys. zł” – czytamy w informacji prasowej UM Gliwice.

Obydwa obiekty są wpisane do rejestru zabytków i właśnie ten wpis umożliwia samorządowi przekazywanie dotacji z budżetu miejskiego.

Jak informują gliwiccy urzędnicy, "remont gliwickiej katedry trwa w etapach od połowy minionej dekady i będzie kontynuowany jeszcze przez kilka kolejnych lat".

Z kosztorysu przygotowanego w 2013 r. wynika, że całkowity koszt prac wyniesie około 17 mln zł. Przeprowadzone dotąd renowacje, m.in. odnowienie zabytkowych organów, remont części elewacji wieży i części elewacji bocznych pochłonęły ponad 1,5 mln zł. Część środków pochodziła z miejskiego budżetu, część ze środków własnych parafii. Miasto wsparło katedrę kwotą blisko miliona złotych.

Planowane na 2018 r. prace budowlane obejmują remont konserwatorski części elewacji prezbiterium kościoła od strony wschodniej, m.in. przemurowanie pinakli z uzupełnieniem kształtek ceramicznych i tynków, naprawę lica ceglanego, oczyszczenie kamiennego cokołu oraz prace dekarskie. W kolejnych latach parafia planuje przeprowadzić dalszy remont elewacji prezbiterium.

Takie samo wsparcie jak katedra otrzyma z miejskiego budżetu zabytkowy kościółek rektorski pw. św. Bartłomieja – jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Gliwicach.

Środki zostaną przeznaczone na remont i odbudowę murowanego ogrodzenia świątyni. Szeroko zakrojone prace remontowe w „małym Bartłomieju” są prowadzone od 2009 roku. Do tej pory wykonano m.in. kapitalny remont dachu świątyni (naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia gontu), osuszono zawilgocone mury kościoła, naprawiano spękane ściany i sklepienia, oczyszczono elewację frontową wieży oraz odbudowano fragmenty murowanego ogrodzenia.

Dotychczasowe remonty zostały sfinansowane ze środków parafialnych oraz dzięki wsparciu Miasta Gliwice, które przeznaczyło kwotę 630 tys. zł. Udział w finansowaniu prac miał też Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Źródło: Urząd Miasta Gliwice

amk/

Opublikowano: 2018-04-16 05:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.