19-20.06.2018, Poznań, 18. Kongres Gmin Wiejskich

18. Kongres Gmin Wiejskich i 32. Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich połączone z 25- leciem reaktywacji Związku, odbędą się w dniach 19-20 czerwca w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Osią dyskusji pierwszego dnia będą zagadnienia konsultowane obecnie z przedstawicielami samorządów, związane z przyjętymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi. Drugiego dnia na sesji plenarnej omawiane będą, przy udziale zaproszonych przedstawicieli Rządu i instytucji europejskich, strategiczne zagadnienia związane z rozwojem obszarów wiejskich i tworzeniem warunków do jej realizacji.

Zgromadzenie i Kongres przypada w szczególnym czasie, w rocznicę 25 – lecia reaktywowania Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie będzie okazją do przybliżenia historii naszej organizacji i roli samorządów lokalnych w budowie niepodległej Polski. Oprócz rocznicowego wymiaru naszego spotkania, będzie ono przede wszystkim miejscem debat związanych z rozwojem obszarów wiejskich, finansowaniu zadań i inwestycji gmin wiejskich.

Kongresy Gmin Wiejskich są największymi w kraju spotkaniami przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każdego roku na przyjeżdża na nie tysiąc reprezentantów tego środowiska. Nasze spotkanie to również płaszczyzna wymiany doświadczeń i przekaz środowiska samorządowego przedstawicielom rządu i parlamentarzystom, własnych problemów i sugestii ich rozwiązania.

W trakcie trwania XXXII Zgromadzenia Ogólnego ZGWRP odbędą się równolegle spotkania kongresowe - IV Forum Skarbników Gmin Wiejskich oraz II Forum Radnych i Przewodniczących Rad Gmin. A po zakończeniu Zgromadzenia odbędzie się również Forum Wójtów i Burmistrzów. Wszystkie zdarzenia odbędą się we wspólnej przestrzeni hali 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Założenia programu:

Termin: 19 – 20 czerwca 2018 r. (wtorek - środa)
Miejsce: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, hala 15

Dzień pierwszy 19.06.2018 r. (wtorek)

XXXII Zgromadzenie Ogólne ZGWRP – 9:30–14:00;

Fora XVIII Kongresu Gmin Wiejskich:
IV Forum Skarbników Gmin Wiejskich - 10:00 - 17:00
II Forum Radnych i Przewodniczących Rad Gmin - 10:00 - 17:00
Forum Wójtów i Burmistrzów - 15:00 - 17:00
Obiad - 14:00 - 15:00

Kolacja (Sala Ziemi) - 20.00
Sekretariat Kongresu i Zgromadzenia czynne od godz. 8:30

Dzień drugi 20.06.2018 r. (środa)

Sesja plenarna XVIII Kongresu- 10:00 -14:30

Na sesję plenarną zaprosiliśmy Prezydenta RP, przedstawicieli Rządu i Parlamentu, szefów partii parlamentarnych. Planujemy z jednej strony zaprezentować rezultaty wspólnego wysiłku samorządów i Związku do tworzenia warunków podnoszenia poziomu, potencjału i możliwości godnego życia mieszkańców wsi. Podkreślając równocześnie, że przed polską wsią stoją ciągle ogromne wyzwania. Będziemy o tym rozmawiać w drugiej części sesji plenarnej z Przewodniczącym Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Karlem -Heintzem Lambertzem i ministrami Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Podsumowaniem tej sesji będzie przyjęcie stanowiska/deklaracji Kongresu o wyzwaniach rozwojowych polskich obszarów wiejskich.
Sekretariat Kongresu czynny od godz. 9:00

Druk zgłoszenia i szczegółowe informacje już wkrótce na naszej stronie (www.zgwrp.pl). Informacje zostaną przesłane również drogą pocztową.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano: 2018-06-19 06:56

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.