Racja wojewody. NSA podtrzymał stanowisko wojewody mazowieckiego ws. WPGO

Naczelny Sąd Administracyjny 26 kwietnia 2018 r. oddalił skargę kasacyjną Marszałka Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26 stycznia 2017 r. dotyczące uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. Wyrok jest prawomocny.

Wojewoda stwierdził nieważność planu, ponieważ uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie trybu jej podejmowania. W orzeczeniu Sąd zaakcentował konieczność zaopiniowania projektu przez ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wprowadzonych do Planu gospodarki odpadami zmian (już po zaopiniowaniu go przez tego ministra), oraz uzgodnieniu Planu inwestycyjnego.

Ponadto wskazał fakt pominięcia konsultacji społecznych.Wcześniej, 28 lutego 2017 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. 10 października 2017 r. WSA podtrzymał stanowisko Wojewody.

Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił zarzutów Marszałka Województwa Mazowieckiego. 26 kwietnia zapadło prawomocne orzeczenie NSA oddalające skargę kasacyjną Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Czytaj także: Śmieciowy pat trwa. Sąd administracyjny podtrzymał decyzję wojewody ws. WPGO dla Mazowsza

mp/

Opublikowano: 2018-04-27 10:53

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.