Gazyfikacja gmin. PSG: koncepcje gazyfikacji gotowe w 105 gminachj

Na terenie 313 gmin prowadzimy intensywne działania związane z gazyfikacją, a dla 105 opracowane zostały koncepcje gazyfikacji - poinformował Grzegorz Wielgus, dyrektor rozwoju Polskiej Spółki Gazowej.    

We wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska posłowie zapoznali się z informacją nt. budowy i planowanej rozbudowy sieci gazowniczej wysoko, średnio i niskociśnieniowej w Polsce z uwzględnieniem gmin wiejskich i małych miast.

Reprezentujący  Polską Spółkę Gazową Grzegorz Wielgus poinformował, że spółka prowadzi obecnie intensywnie działania w zakresie gazyfikacji na terenie 313 gmin. „Dla 105 gmin została opracowana koncepcja gazyfikacji. Zleciliśmy przygotowanie dokumentacji projektowej dla 29 gmin, a dla 9 zlecono realizację robót budowlanych - powiedział dyrektor.

Dodał, że „w odniesieniu tylko do gmin wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców PSG współpracuje z 239 jednostkami , dla 77 z nich została opracowana koncepcja gazyfikacji, a dla 18 zlecono realizację dokumentacji projektowej." Roboty budowlane prowadzone są natomiast w czterech gminach.  

Wielgus mówił też o barierach opóźniających proces gazyfikacji nowych obszarów. Według niego największą, która znacząco wpływa na planowanie, jest kwestia sporządzania dokumentacji projektowej i konieczność pozyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości. Jako przykład podał inwestycję w 60-kilometrową sieć wysokiego ciśnienia. Według niego „w zależności od regionu kraju i stopnia rozdrobnienia własności działek trzeba się spodziewać, że taki proces przygotowania dokumentacji projektowej zajmie nawet 8-9 lat, a sam proces inwestycyjny budowy, jak jest dobry wykonawca, to kolejne 1,5 roku".

Wielgus podkreślił, że „gdyby obowiązywał nas rygor specustawy terminalowej to ten okres można byłoby skrócić do 3,5 roku."  

Dyrektor dodał, że zdarzają się też takie sytuacje jak np. w woj. świętokrzyskim, gdzie od 2008 r. nie można zakończyć planowania 5,7-kilometrowego fragmentu sieci, który ma kluczowe znaczenie dla okolic Radomia i okolic Łodzi. Spór w sądzie dotyczy jednej działki i toczy się od 2012 r.   

„Dlatego jeśli ktoś mnie zapyta ile gmin zgazyfikujemy w tym roku to mogę jedynie szacować, bo dopóki nie mamy dokumentacji projektowej do tego momentu nie wiadomo, czy możemy zacząć prace projektowe" - mówił posłom Wielgus.

Według danych GUS na koniec 2016 r. długość sieci gazowej w Polsce wyniosła 149 tys. km, z czego 127,8 tys. km przypadało na sieć rozdzielczą. Od 2005 r. długość sieci gazowej rozdzielczej zwiększyła się o 24,1 tys. km (o 23,3%) i według stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 127,8 tys. km. Na obszarach wiejskich jej długość wzrosła o 13,5 tys. km (o 23,9%), osiągając w 2016 r. 69,8 tys. km, natomiast w miastach o 10,7 tys. km (o 22,5%) - do 57,9 tys. km. Liczba przyłączy w tym okresie wzrosła o ok. 568 tys., w tym o ponad 223 tys. na obszarach wiejskich.     

mp/

Opublikowano: 2018-05-08 15:33

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.