Mało konkretu. ZMP przedstawił KBW opinię ws. porozumienia wyborczego

Procedura postępowania w przypadku sporu kompetencyjnego między urzędnikiem wyborczym a wójtem, burmistrzem, prezydentem – m.in. to powinno znaleźć się w porozumieniu wyborczym według ZMP.

Związek Miast Polskich przedstawił Krajowemu Biuru Wyborczemu opinię w sprawie projektu porozumienia z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania.

Zdaniem ZMP jest kilka kwestii w ogóle nieujętych w porozumieniu, których uregulowanie "usprawniłoby współpracę".

Chodzi m.in. o ustalenie obowiązków informacyjnych i sposobu przepływu informacji, które po obu stronach muszą zminimalizować ryzyko niewłaściwego (w tym nieterminowego) zrealizowania zadania czy rozstrzygnięcie kwestii dostępu do baz danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań przez urzędników wyborczych oraz pracowników samorządowych zapewniających ich obsługę.

Według ZMP wskazane jest także ustalenie procedury postępowania w przypadku sporu kompetencyjnego pomiędzy urzędnikiem wyborczym a wójtem/burmistrzem/prezydentem, w sytuacji gdy polecenia urzędnika wyborczego wobec pracowników samorządowych wykonujących zadania na jego rzecz, "nie mieszczą się, w zakresie wynikającym z ustawy i porozumienia oraz/lub są w ocenie wójta/burmistrza/prezydenta sprzeczne z prawem lub wytycznymi PKW".

Związek wskazuje także na potrzebę ustalenia tzw. szybkiej ścieżki, umożliwiającej modyfikację porozumienia, jeżeli pojawią się okoliczności istotne dla prawidłowości wykonania obowiązków wyborczych przez strony porozumienia.

„Szczególnie istotne jest wskazanie trybu postępowania, w przypadku gdy wysokość dotacji przekazana przez KBW okaże się niewystarczająca na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z porozumienia” – czytamy w opinii.

ZMP wskazuje też, że punkty zaproponowane przez KBW są mało konkretne.

Pełną opinię ZMP publikujemy w załączniku pod artykułem.
Kwietniowy projekt porozumienia wyborczego, do którego odnosi się KBW – TUTAJ.

aba/

Opublikowano: 2018-05-10 15:50

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.