Załącznik nr 1 WYKAZ STANOWISK, KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORUOpublikowano: 2018-05-11 11:11

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.