Więcej na kampanię. MF podwyższa limity wydatków na agitację w wyborach do rad i sejmików

Resort finansw przygotował projekt nowego rozporządzenia, który zakłada podwyższenie o 6,4 proc. kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Komitety te dotychczas mogły wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami wydatków ustalonych w kwotach przypadających na jeden mandat radnego, zależnych od rodzaju i wielkości danej jednostki samorządu terytorialnego (wybory do rady gminy w gminach do 40 000 mieszkańców - 1 000 zł; wybory do rady gminy w gminach powyżej 40 000 mieszkańców oraz wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy - 1 200 zł; wybory do rady powiatu - 2 400 zł; wybory do rady miasta w miastach na prawach powiatu - 3 600 zł; wybory do sejmiku województwa - 6 000 zł).

Z uwagi na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego - wzrost wskaźnika o 6,4 proc.), konieczne jest podwyższenie limitu kwot wydatkowanych przez komitety wyborcze.

W związku z tym w nowym rozporządzeniu MF zaproponowało podwyższenie tych limitów odpowiednio do:

- 1064 zł na radnego w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców;
- 1276,80 zł na radnego  w wyborach do rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy;
- 2 553,60 zł na radnego w wyborach do rady powiatu;
- 3 830,40 zł radnego w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu;
- 6 384,00 zł na radnego w wyborach do sejmiku województwa. 

Jak wielokrotnie informował szef PKW oficjalnie kampania wyborcza może ruszyć w dniu zarządzenia wyborów, co nastąpi - jak mówił - "między 16 lipca a 16 sierpnia". 

Natomiast pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. 


mp/

Opublikowano: 2018-05-14 14:25

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.