Dodatkowy nabór. Ruszył uzupełniający nabór w programie „Senior+”

Do 14 czerwca samorządy mają czas, aby zgłosić do wojewodów oferty w ramach uzupełniającego naboru wniosków na utworzenie i wyposażenie nowych placówek „Senior+” albo na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych, które powstały w latach 2015-2017. Do rozdysponowania pozostało ponad 16 mln zł.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu „Senior+” edycja 2018. - Dzięki ogłoszonemu uzupełniającemu naborowi ofert zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”. Do pozyskania jest jeszcze ponad 16,41 mln zł – podał resort w komunikacie.

Samorządy mogą zgłaszać oferty do wojewodów do 14 czerwca. - Po dokonaniu oceny ofert wojewodowie przekażą do Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dofinansowania nie później niż do 28 czerwca br. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż do 12 lipca 2018 br. - poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

W wyniku podstawowego i dodatkowego naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 do samorządów trafi w sumie ponad 61 mln zł, w tym przeszło 45,89 mln zł na utworzenie nowych placówek „Senior+” i ponad 15,1 mln zł na zapewnienie funkcjonowania istniejących już dziennych domów i klubów „Senior+”.

- W efekcie powstanie 287 nowych placówek „Senior+” (90 dziennych domów i 197 klubów), a 230 już istniejących takich placówek (156 dziennych domów i 74 klubów), zapewniających łącznie 5951 miejsc, otrzyma dofinansowanie na zapewnienie bieżącego funkcjonowania – podało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w komunikacie.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Kontakty do osób realizujących program "Senior +" w urzędach wojewódzkich resort rodziny, pracy i polityki społecznej udostępnił tutaj.

amk/

Opublikowano: 2018-05-15 11:40

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.