Pewna praca. Powiat Mikołowski i spółka Tauronu ws. kształcenia techników energetyków

Stypendium dla uczniów, a potem pewna praca technika energetyka – to warunki umowy Powiatu Mikołowskiego ze spółką Tauronu.

Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek oraz Stanisław Bazak, prezes zarządu spółki TAURON Serwis podpisali umowę partnerską dotyczącą powstania w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych klasy kształcącej w zawodzie technik energetyk.

Zgodnie z tym porozumieniem spółka TAURON Serwis obejmie patronatem 32 osobową klasę, w której będą się kształcić przyszli technicy energetycy. W trakcie czterech lat nauki otrzymywać będą stypendium, zaś po zakończeniu edukacji w ZSEiU mają zostać zatrudnieni w Tauron.SERWIS spółka z.o.o.

- Dla naszej spółki jest to szansa na wypełnienie luki pokoleniowej i zapewnienie wysoce wykwalifikowanej kadry dla naszych zakładów – mówi Stanisław Bazak. - Zajęcia praktyczne uczniów odbywać się będą w naszych zakładach, uczniowie mają więc szansę nie tylko uzyskać stypendium, ale także poznać realne warunki pracy, a po zakończeniu nauki zasilić nasze firmy – wskazuje.

Przedstawiciel firmy zapewnia też, że spółka jest gotowa na otwarcie kolejnych klas kształcących przyszłych energetyków. Nabór do tej klasy rozpocznie się 18 maja i potrwa do 18 czerwca.

Powiat podpisał także list intencyjny ze spółką TAURON Wytwarzanie. Zakłada on objęcie patronatem w roku szkolnym 2018/19 grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik energetyk z elementami mechaniki.

- Jest to pierwszy krok, szczegóły dalszej współpracy określone zostaną w przyszłej umowie partnerskiej, którą obie strony zamierzają zawrzeć. Wiele zależy od wyników naboru – wyjaśnia Anna Jadasz, dyrektor ZSEiU.

Szkoła ta do tej pory podpisała umowę na kształcenie uczniów z Polską Grupą Górniczą oraz firmą Bekuplast S.A.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

aba/

Opublikowano: 2018-05-15 08:04

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.