Pieniądze na uczczenie. MEN uruchamia program „Godność. Wolność. Niepodległość”

Do 11 czerwca dyrektorzy szkół mają czas, by wystąpić do gminy o pieniądze na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; do 25 czerwca samorząd przekaże zbiorczy wniosek do wojewody.

Takie terminy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

„W ubiegłym tygodniu prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie” – informuje ministerstwo edukacji, które na podstawie rozporządzenia uruchamia program „Godność. Wolność. Niepodległość”.

O wsparcie finansowe z budżetu państwa można ubiegać się na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole. Chodzi o przygotowane przez uczniów wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości lub o wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie dopuszcza też inne formy świętowania, np. koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice czy imprezy sportowe.

Wsparcie finansowe będzie udzielane w formie dotacji dla organów prowadzących szkoły.

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor szkoły występuje do gminy z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do 11 czerwca. Wysokość dofinansowania dla szkoły wynosi od 3 tys. zł do 10 tys. zł. Termin realizacji zadania określony we wniosku nie może przekroczyć dnia 30 listopada 2018 r.

Organ prowadzący szkołę, na podstawie rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden łączny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zadania w prowadzonych przez siebie szkołach i składa go do wojewody właściwego ze względu na siedzibę organu prowadzącego – w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.

Wysokość wsparcia finansowego z budżetu państwa dla organu prowadzącego wynosi od 3 tys. zł do 50 tys. zł.

Obecnie rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pierwotny projekt rozporządzenia zawierał wcześniejsze terminy składania wniosków. Pisaliśmy o tym: Niepodległa w maju. MEN: trwają prace ws. dofinansowania dla szkół na edukację patriotyczną

aba/

Opublikowano: 2018-05-15 14:50

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.