Przybywa żłobków. GUS: o 14 proc. więcej dzieci korzystało z opieki żłobkowej

99,5 tys. dzieci korzystało w ubiegłym roku z opieki w żłobkach i oddziałach żłobkowych. To o 14 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych GUS.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2017 r. na terenie kraju działało 3120 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniły opiekę 99,4 tys. dzieciom. Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (82,1 proc.).

W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych zwiększyła się o 13,1 proc. Zdecydowana większość (75,9 proc.) placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech to placówki prywatne. Dysponowały one 52,8 proc. ogólnej liczby miejsc i przebywało w nich 49,8 proc. dzieci. W sektorze publicznym 98,8 proc. to placówki, których organem prowadzącym był samorząd gminny.

W 2017 r. najwięcej placówek funkcjonowało, podobnie jak w 2016 r., w województwie mazowieckim (w 2017 r. 592, a w 2016 r. 512), a najmniej w świętokrzyskim (odpowiednio 52 i 49).

Najwyższą wartość wskaźnika liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 odnotowano w województwie dolnośląskim (144,3). Wskaźnik ten był także wysoki w województwie opolskim (136,3). Najniższa wartość wskaźnika wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (58,0).W ciągu 2017 r. w żłobkach i klubach dziecięcych przebywało 154,5 tys. dzieci (wzrost w porównaniu z 2016 r. o 24,3 tys. dzieci). 85,5 tys. dzieci skorzystało z częściowego lub całkowitego dofinansowania przez gminę, z czego 43,2 proc. to dzieci uczęszczające do prywatnych placówek.

Przeciętnie jedno dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego przez 107 dni w roku, a do żłobka 106 dni.

W żłobkach i klubach dziecięcych na koniec grudnia 2017 r. pracowało 19,4 tys. osób, z czego 98,9 proc. stanowiły kobiety. Z ogólnej liczby pracujących 61,2 proc. to opiekunki dziecięce, 17,3 proc. nauczyciele, 7,8 proc. pielęgniarki, 2,1 proc. położne, a 11,7 proc. pozostali opiekunowie.

Źródło: GUS

aba/

Opublikowano: 2018-05-16 10:52

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.