Koszty obsługi. 80 proc. dotacji na realizację programu "Dobry start" na wynagrodzenia i inne środki

Na wynagrodzenia "i inne środki" dla osób zajmujących się w samorządach wypłatą świadczenia „Dobry start” gmina będzie musiała przeznaczyć nie mniej niż 80 proc. dotacji otrzymanej na koszty realizacji.

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Chodzi o 300 zł wyprawki szkolnej dla wszystkich uczących się dzieci, niezależnie od dochodu w rodzinie.

Wypłata tego świadczenia będzie dla gmin i powiatów zadaniem zleconym. Rozporządzenie reguluje kwestie finansowania tego zadania.

Koszt realizacji programu przez gminę i powiat Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało na 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia. Taką kwotę będą otrzymywały JST na obsługę programu. To 3 proc. otrzymanej dotacji, czyli więcej niż w przypadku obsługi programu Rodzina 500 Plus (1,5 proc.).

W przypadku świadczenia „Dobry start” rząd wprowadził jednak dodatkowe wymaganie: nie mniej niż 80 proc. dotacji otrzymanej na koszty realizacji gmina będzie przeznaczać na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko. Przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydania i doręczenia decyzji administracyjnej.
Czytaj więcej: Dobry start. Rusza program wypłaty 300 zł świadczenia na wyprawkę szkolną

aba/

Opublikowano: 2018-06-05 12:34

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.