OSA rozstrzygnięta. MSiT ogłosiło wyniki pierwszego naboru dot. otwartych stref aktywności

Do końca 2018 roku w całej Polsce powstanie 1530 stref sportowo-rekreacyjnych. Większość w gminach wiejskich - poinformował resort sportu. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 

Resort poinformował, że program cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł. Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był wskaźnik zamożności gminy. 

"Dzięki temu mamy pewność, że wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Aż 78 proc. pozytywnie rozpatrzonych wniosków pochodzi z obszarów wiejskich" - podkreślił minister sportu Witold Bańka. 

Dodał, że w ciągu dwóch lat resort przeznaczy na budowę Otwartych Stref Aktywności 100 mln zł. "Dzięki tej kwocie powstanie około 3 tys. ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielopokoleniowych stref sportowo-rekreacyjnych. Jest to projekt prospołeczny. Zależy nam, by OSA były miejscami spotkań i aktywności całych rodzin - dzieci, rodziców, seniorów" - powiedzia Bańka.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) mają być ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

"Uruchomienie Programu poprzedziliśmy badaniami, z których wynika, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Olbrzymie zainteresowanie Programem tylko to potwierdziło - wyjasnił wiceminister sportu Jarosław Stawiarski.

Dofinansowaniem w ramach Programu zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych - podstawowym i rozszerzonym. O dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Szczegółowe informacje oraz wyniki dot. rozstrzygnięć Programu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html

mp/

Opublikowano: 2018-06-06 12:54

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.