Będzie proces. Radny i jego żona oskarżeni o sfałszowanie oświadczenia lustracyjnego

Radny śląskiej gminy Niegowa i jego żona odpowiedzą przed sądem za sfałszowanie oświadczenia lustracyjnego. Według prokuratury, żona podpisała oświadczenie radnego, w którym nie przyznał się do współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.

W lipcu 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach na wniosek IPN wszczął postępowanie lustracyjne wobec radnego. W maju 2015 r. wydał orzeczenie, że radny w lutym 2008 roku złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Zaprzeczył w nim, by współpracował z organami bezpieczeństwa PRL. Ponadto sąd orzekł wobec lustrowanego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i w organach samorządu terytorialnego oraz zakaz pełnienia funkcji publicznych na cztery lata.

W postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach uzyskano opinię biegłego z zakresu pisma ręcznego, z której wynikało, że oświadczenie lustracyjne nie zostało podpisane przez radnego. W związku z tym sąd umorzył postępowanie lustracyjne, uzasadniając że brak podpisu lustrowanego pod oświadczeniem wyklucza możliwość weryfikacji prawdziwości oświadczenia lustracyjnego.

Opierając się na opinii biegłego prokuratura ustaliła, że podpis złożyła żona radnego. Prokurator przedstawił mu więc zarzut posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a żonie - podrobienia oświadczenia.

Radny nie przyznał się i wyjaśnił, że osobiście wypełnił oświadczenie lustracyjne i nie wie, czy zostało podmienione. Zasłaniając się niepamięcią, nie odpowiedział na pytanie, czy był współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL. Żona radnego przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, że sporządziła oświadczenie lustracyjne męża, nie wiedząc, iż zostanie gdziekolwiek przedłożone.

Zarzucane oskarżonym przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2018-06-07 12:12

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.