Źródło dla poetów. Gmina wiejska współorganizuje ogólnopolski konkurs poetycki

Jeszcze do 15 czerwca br. mało znani poeci i debiutanci mogą zgłosić swój udział do drugiej edycji konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

- Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagranicy – poinformował Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, które jest współorganizatorem konkursu wspólnie z Centrum Sztuki Mościce – Instytucją Kultury Województwa Małopolskiego.

Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne.

- Człowiek nie może być sine patre, sine matre, sine genealogie - bez ojca, bez matki, bez własnej genealogii. Mimo dwóch tysięcy lat, słowa św. Pawła Apostoła nie straciły nic ze swojej aktualności. Szczególnie ważna dziś, w dobie globalizacji, jawi się potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu. Przywiązanie do swojej „małej ojczyzny", poczucie dumy z dziedzictwa kulturowego swojego regionu, poczucie tożsamości narodowej - to ważne aspekty bycia świadomym obywatelem, członkiem społeczności, spadkobiercą tradycji – podkreślili organizatorzy.
 
Jak zaznaczyli, w idei konkursu Źródło” chodzi o zachęcenie do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. - Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji – zaznaczyli organizatorzy.

W ramach konkursu zostanie także przyznana nagroda specjalna dla autora piszącego o Małopolsce - „małej ojczyźnie”.

Prace konkursowe oceni Jury Konkursu Poetyckiego w składzie: Józef Baran, prof. ndzw. UP dr hab. Marek Karwala, Beata Paluch oraz Adam Ziemianin. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

- Na pierwszą edycję konkursu wpłynęło 297 zestawów autorstwa poetów z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Rosji - łącznie blisko 1200 utworów – przypomnieli organizatorzy konkursu.

W ub. roku zwyciężył Dariusz Marcinek z Tarnowa, który otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3500 zł. Jury doceniło także twórczość Krzysztofa Sobika z Zacisza (okolice Skawiny) – nagroda w kwocie 2500 zł oraz Barbarę Zakrzewską z Ostrołęki – nagroda w kwocie 1500 zł. Przyznano także pięć równorzędnych wyróżnień za zestaw wierszy oraz trzy równorzędne nagrody specjalne, za utwór związany z regionem Małopolski. Dodatkowo, zdecydowano o przyznaniu 22 wyróżnień honorowych. Poezja wszystkich poetów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie znalazła się w specjalnie przygotowanym na tę okoliczność wydawnictwie pokonkursowym wydanym staraniem Centrum Sztuki Mościce.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.
 
amk/

Opublikowano: 2018-06-11 06:01

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.