Nowe drogi. Będą kolejne miliardy na lokalne drogi

Jesienią utworzymy bezprecedensowy fundusz budowy dróg lokalnych w wysokości 5 mld zł - zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W tym roku przeznaczamy - już przeznaczyliśmy bezprecedensową kwotę na budowę i remonty dróg lokalnych 1,3 mld zł. Z tą ostatnią i niespodziewaną transzą , pozytywną niespodzianką dla mieszkańców powiatów i gmin, czyli 500 mln zł - powiedział premier podczas poniedziałkowej odprawy z wojewodami, poświęconej  programowi rozwoju dróg lokalnych.

Dodatkowe pieniądze trafią do 421 samorządów na 433 inwestycje. Inwestycje obejmą około 561 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Część przedsięwzięć to budowa nowych dróg, a część - modernizacja i remonty. Oprócz dróg powstanie też 26 mostów, 230 kilometrów chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych i 300 bezpiecznych przejść dla pieszych. Średnia wartość dotacji na jedną inwestycję  to 1,15 mln zł. Kwoty dotacji wahają się od 64 tys. do 5 mln zł.

Inwestycji może być więcej. Gdyby pojawiły się oszczędności, będzie można je przeznaczyć na projekty rezerwowe, których jest 196.

Morawiecki zapowiedział też utworzenie jesienią specjalnego funduszu na drogi samorządowe w wysokości 5 mld zł. „Planujemy jesienią utworzyć fundusz, gdzie będzie również możliwość budowy dróg lokalnych w cyklach dwu- i trzyletnich. Bo samorządowcy nam sygnalizowali, że ta konieczność zamknięcia remontu lub budowy drogi w trakcie jednego roku kalendarzowego była znaczącym utrudnieniem od strony praktycznej" - mówił premier.

Zaznaczył przy tym, że będzie to „fundusz bezprecedensowy, w wysokości 5 mld zł, a więc 6-7 razy więcej niż w czasach naszych poprzedników było przeznaczane na budowę dróg lokalnych".

Morawiecki zaznaczył, że fundusz „cywilizacyjnie zmieni w ciągu najbliższych paru lat panoramę drogową, dojazdową i infrastrukturalną w taki sposób, żeby Polska była jedną całością również od strony infrastrukturalnej i komunikacyjnej".

Podkreślił przy tym, że będzie to ważny impuls rozwojowy, który rząd chce zaoferować przede wszystkim „mieszkańcom wszystkich tych gmin i powiatów, które do tej pory nie miały szczęścia i możliwości żeby uczestniczyć w programie budowy i remontów dróg".

"Polska to nie tylko wielkie metropolie i arterie komunikacyjne pomiędzy nimi (...) my patrzymy na potrzeby rozwojowe właśnie Polski powiatowej - nazwijmy ją tak umownie - również z punktu widzenia doprowadzenia ciągów komunikacyjnych do tych dużych dróg ekspresowych, autostrad, do dróg krajowych - w taki sposób utworzy się jakby całościowy system, gdzie te małe gminy (...) do tej pory często zaniedbywane, zapomniane, będą miały dużo lepszy dostęp do środków komunikacji publicznej, do inwestycji, w związku z tym do szans rozwojowych" - powiedział premier.

Rząd finansuje budowę dróg lokalnych


500 mln zł to dodatkowe pieniądze z dotacji celowej z budżetu państwa, które rząd zdecydował się przeznaczyć na inwestycje w drogi lokalne. Samorządy gminne i powiatowe mogą z nich współfinansować inwestycje w drogi lokalne w 2018 roku. Formalna nazwa programu, w ramach którego udzielane są dotacje, to "Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" (program wsparcia dróg lokalnych).

Razem z 800 mln zł z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019", rząd przeznaczy w 2018 roku 1,3 mld zł na inwestycje w drogi lokalne.

Założenia programu wsparcia dróg lokalnych

Program powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Jest konsekwencją przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla konieczność równomiernego rozwoju Polski. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w pojedynczej inwestycji może wynieść 60-80 procent kosztów, w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu.

Do 15 kwietnia wojewodowie przyjmowali wnioski o dofinansowanie. W połowie maja przekazali wstępne listy do zaopiniowania Ministrowi Inwestycji i Rozwoju. Biorąc pod uwagę te opinie, wojewodowie przygotowali ostateczne listy zadań do wsparcia. Następny etap to podpisywanie umów.   

Lista zadań według województw

województwo dolnośląskie (PDF 356 KB)
województwo kujawsko-pomorskie (PDF 368 KB)
województwo lubelskie (PDF 361 KB)
województwo lubuskie (PDF 355 KB)
województwo łódzkie (PDF 384 KB)
województwo małopolskie (PDF 398 KB)
województwo mazowieckie (PDF 383 KB)
województwo opolskie (PDF 351 KB)
województwo podkarpackie (PDF 368 KB)
województwo podlaskie (PDF 366 KB)
województwo pomorskie (PDF 357 KB)
województwo śląskie (PDF 369 KB)
województwo świętokrzyskie (PDF 358 KB)
województwo warmińsko-mazurskie (PDF 364 KB)
województwo wielkopolskie (PDF 382 KB)
województwo zachodniopomorskie (PDF 358 KB)
 
mp/

Opublikowano: 2018-06-11 14:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.