Wsparcie dla rodzin. W Krakowie korzystają z doświadczeń Frankfurtu nad Menem

Kraków wdraża projekt dla rodziców, którym urodziło się dziecko, korzystając z doświadczeń projektu „Baby lotshe”, realizowanego przez Frankfurt nad Menem. Wsparcie dla rodziców ma być oferowane m.in. na terenie oddziałów ginekologiczno-położniczych i szkół rodzenia.

Projekt „Rodzicu, nie jesteś sam!” zakłada międzynarodową wymianę doświadczeń i informacji w zakresie adaptacji młodych rodzin w trudnej sytuacji społecznej do roli opiekuńczo-wychowawczej godzenia ról zawodowych i życia rodzinnego.

Jak poinformowała Maria Piętak-Frączek, kierownik referatu zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa, „wypracowane rozwiązanie oparte będzie o współpracę międzysektorową JST – NGO - partner ponadnarodowy”.

- Długoletnie doświadczenie partnera niemieckiego, który realizuje system wczesnego wspomagania dla młodych rodzin w trudnej sytuacji społecznej, podniesie jakość planowanych do wdrożenia rozwiązań oraz pozwoli na przygotowanie szeroko rozbudowanej sieci wsparcia, opartej na doświadczeniach projektu „Baby lotshe” realizowanego przez Urząd Miasta Frankfurt nad Menem – podkreśliła Maria Piętak-Frączek, prezentując założenia projektu na konferencji Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

Dzięki współpracy z partnerem zagranicznym wypracowany zostanie model wczesnego wsparcia rodzin po narodzeniu dziecka, obejmujący dostęp do usług socjalnych oraz usług z zakresu opieki zdrowotnej.

- Podjęte działania wpłyną na adaptację młodych rodzin do roli opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza rodzin w trudnej sytuacji społecznej. Efektem wdrożenia będzie uzyskanie przez rodziny dostępu do usług umożliwiających uzyskanie kompleksowej wiedzy i wsparcia, pozwalających na dostosowanie życia codziennego do potrzeb małych dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością), przy równoczesnym utrzymaniu aktywności społecznej i zawodowej rodziców – uważają realizatorzy projektu „Rodzicu, nie jesteś sam!”.

W ramach testowania wdrażanego modelu pomocą objętych będzie 40 rodzin, którym urodziło się dziecko.

Projekt realizowany jest od września 2017 r. do marca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem krajowym projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, a partnerem ponadnarodowym Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem. Uczestnikami projektu są również krakowskie placówki medyczne: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Szpital Uniwersytecki oraz Centrum Medyczne UJASTEK.

Łączna wartość projektu wynosi 1 mln 113 tys. zł, z czego milion to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu powstała także specjalna infolinia i strona internetowa: http://rodzicuniejestessam.pl/

Kobiety w ciąży oraz młodzi rodzice dzieci do 3. roku życia od lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w ramach projektu będą mogli uzyskać wsparcie specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, dietetyka, pielęgniarki dietetycznej, asystenta rodziny, pracownika socjalnego.

Projekt „Rodzicu, nie jesteś sam!", realizowany w Krakowie został zaprezentowany jako dobra praktyka z miast członkowskich Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w maju podczas XXVII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich.

amk/woj/

Opublikowano: 2018-06-11 11:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.