Krok po kroku. Siedem wskazówek ZPP ws. obniżania wynagrodzeń

Jak wyrazić sprzeciw wobec obniżek i uniknąć zarzutów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych? ZPP przygotował wytyczne.

Zbliża się termin obowiązywania nowych widełek wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów (w tym starostów i wicestarostów), członków zarządów województw (w tym marszałków i wicemarszałków). Od 1 lipca minimalne i maksymalne stawki będą o 20 proc. niższe.

Samorządowcy uważają, że rozporządzenie zostało podjęte z naruszeniem przepisów. Związek Powiatów Polskich w siedmiu punktach przedstawia, jak powinny teraz postępować rady.

Zdaniem ZPP w porządku obrad czerwcowej rady powiatu powinien się znaleźć punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia dla starosty. Radca prawny powiatu i przewodniczący rady powinni jednak zapoznać się z okolicznościami wprowadzenia nowych przepisów, m.in. z ekspertyzami prawnymi profesorów: Huberta Izdebskiego, Marka Chmaja i Krystiana Ziemskiego i na ich postawie dokonać własnej oceny sytuacji.

Zgodnie z wytycznymi ZPP w czasie sesji należy też przedstawić apel organizacji samorządowych tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego do prezydenta RP o skierowanie rozporządzenia do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny.

„Wobec braku uzasadnienia do ustalania na nowo wysokości wynagrodzenia i zakładając brak obiekcji ze strony radcy prawnego danego powiatu za rozwiązanie optymalne należałoby uznać niepodjęcie przez radę powiatu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla starosty” – ocenia Ludwik Węgrzyn, prezes ZPP.

Jak wskazuje, rada powiatu może ewentualnie rozważyć wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem dotyczącym zbadania zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja z aktami hierarchicznie wyższymi.

ZPP rekomenduje, by starosta jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych wydał dyspozycję wypłaty swojego wynagrodzenia do limitu wynikającego z treści przedmiotowego rozporządzenia.

„W ten sposób z jednej strony wyrazimy jednoznaczny sprzeciw wobec dokonywanych zmian, a z drugiej strony – unikniemy zarzutów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych” – podkreśla Węgrzyn.

Związek Powiatów Polskich opublikował na swojej stronie internetowej analizę Biura ZPP oraz opinie prawne - TUTAJ.

aba/

Opublikowano: 2018-06-12 13:50

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.