Przepis na upał. Strumień powietrza z klimatyzacji z daleka od stanowiska pracy

W pomieszczeniach musi być zapewniona wymiana powietrza, klimatyzacja nie może powodować przeciągów, a okna powinny być wyposażone np. w rolety.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. W biurach nie może być ona niższa niż 18 stopni Celsjusza. Przepisy nie regulują górnej granicy temperatury.

W pomieszczeniach zapewniona musi być natomiast wymiana powietrza. Przy czym klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń. Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę na konieczność wyposażenia okien i świetlików w odpowiednie urządzenia, np. w żaluzje i rolety, eliminujące nadmierne nasłonecznienie stanowisk pracy.

W czasie wysokich upałów pracodawca może wprowadzić dodatkowe przerwy dla pracowników lub skrócić czas pracy. Regulują to przepisy Kodeksu pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, obowiązek zapewnienia napojów przez pracodawcę dotyczy osób zatrudnionych przy pracach na otwartej przestrzeni, jeśli temperatura otoczenia przekracza 25 stopni Celsjusza. To samo dotyczy stanowisk, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni Celsjusza.

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej, zimne i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

kic/

Opublikowano: 2018-06-12 15:32

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.