Pierwsze pieniądze. MEN rozpatrzyło pierwsze wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpatrzyło pierwsze wnioski samorządów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy.

Zespół ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował pierwsze w tym roku wnioski dotyczące udzielenia wsparcia finansowego z 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej.

Wnioski dotyczyły dofinansowania na usuwanie szkód powstałych w wyniku przypadków losowych. Jak poinformował Jerzy Jakubczuk, dyrektor departamentu współpracy z samorządem terytorialnym, o pomoc z tego tytułu ubiegało się w pierwszej transzy jedenaście jednostek samorządu terytorialnego.

„W przypadku ośmiu obiektów oświatowych szkody były następstwem burz i głównie są to uszkodzenia dachów; w dwóch przypadkach nastąpiły pożary, był też jeden przypadek zalania” – powiedział Jakubczuk.
Wnioski zawierały wszelkie wymagane dokumenty; zapewniony też został wkład własny.

„Proponujemy przyznanie dofinansowania w wysokości kwot wnioskowanych przez samorządy. Łączna kwota to 642 tys. zł” – wskazał dyrektor. Resort edukacji wystąpi teraz do Ministerstwa Finansów o uruchomienie środków z rezerwy.

Marek Olszewski, współprzewodniczący zespołu ze strony samorządowej dopytywał o kolejne wnioski.

„Jest połowa roku, a mamy jeszcze w rezerwie dużo pieniędzy” - zauważył. Zależy nam, żeby wszystkie były wydane, bo potrzeby są ogromne” – powiedział.

Resort zapewnia, że wkrótce kolejne wnioski zostaną przedłożone stronie samorządowej do zaopiniowania. Na rozpatrzenie czekają już wnioski m.in. o dofinansowanie na przekształcanie gimnazjów w szkoły podstawowe, na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Co roku z subwencji oświatowej wydzielana jest 0,4-procentowa rezerwa. Kryteria jej podziału między jst określa MEN w porozumieniu ze stroną samorządową. Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach Zespołu ds. edukacji KWRiST, ale dysponentem rezerwy jest minister finansów. W tym roku do podziału są 172 mln zł.

aba/

Opublikowano: 2018-06-13 13:57

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.