Projekt na plus. ZGW pozytywnie o projekcie nowelizacji Prawa łowieckiego

Szacowanie szkód łowieckich w ODR, a nie w gminach i sołectwach, oraz pominięcie urzędów gmin przy składaniu wniosku o szacowanie – takie m.in. plusy nowelizacji widzi ZGW.

Związek Gmin Wiejskich RP pozytywnie ocenia poselski projekt zmian w ustawie Prawo łowieckie.

Jak wskazuje, na taką opinię składa się przekazanie zadań przypisanym gminom lub ich jednostkom pomocniczym, dotyczących szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania z tego tytułu, wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego - jako jednostkom nadzorowanym przez wojewodów.

Wśród pozytywów ZGW RP wskazuje też propozycję włączenia w skład zespołów szacujących szkody łowieckie obok przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego także przedstawicieli zarządców lub dzierżawców obwodu łowieckiego oraz właścicieli albo posiadaczy gruntów rolnych, na terenie których wystąpiły szkody.

Związek pozytywnie ocenia także propozycję przeznaczenia środków finansowych ze środków funduszu leśnego na realizację zadań związanych z procesem likwidacji szkód łowieckich wraz z odszkodowaniami oraz określenie nowych źródeł zasilania finansowego funduszu leśnego.

Na pozytywną ocenę samorządowców złożyła się również decyzja, że wniosek o szacowanie szkód łowieckich właściciele albo posiadacze gruntów rolnych, na terenie których wystąpiły szkody, będą składali do zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich – z wyłączeniem urzędów gminnych.

Plusem nowelizacji jest też zdaniem ZGW wyraźne wskazanie w ustawie lub przepisach wykonawczych jednego z członków zespołu szacującego będącego przedstawicielem zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, jako tego, na którym spoczywają obowiązki organizacyjne związane z szacowaniem szkód łowieckich.

Od początku kwietnia obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o Prawie łowieckim, zgodnie z którymi szacowania szkód łowieckich dokonuje zespół składający się m.in. z przedstawiciela sołtysa (lub – jeśli nie utworzono jednostki pomocniczej jst – przedstawiciela wójta). Sołtysi odmawiali jednak udziału w szacowaniu, a nawet składali rezygnację z urzędu lub grozili takimi krokami. Ministerstwo Środowiska już pod koniec kwietnia zapowiedziało nowelizację.

aba/

Opublikowano: 2018-06-13 15:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.