Zaradne regiony. Tytuły Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości - do Hiszpanii, Holandii i Grecji

Hiszpańska Asturia, holenderska Geldria oraz grecka Tesalia zdobyły tytuł "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2019" za najbardziej przyszłościową wizję rozwoju przedsiębiorczości w Europie.
 

O tytuł "Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości" mogą ubiegać się m.in regiony i miasta, ale także np. obszary metropolitarne, które przedstawią "najbardziej wiarygodną, przyszłościową i obiecującą" strategię przedsiębiorczości. Konkurs organizują unijne instytucje, m.in. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów, organ doradczy, w którym zasiadają przedstawiciele samorządów z krajów członkowskich UE.

Nagrodę co roku przyznaje się trzem obszarom UE. W konkursie nie nagradza się za dotychczasowe wyniki, lecz dopinguje do działań promujących przedsiębiorczość i szeroko pojętą współpracę. W wyścigu mogą więc startować regiony, które nie mają jeszcze sukcesów na swoim koncie, a jedynie opracowały strategię ożywienia lokalnej gospodarki. Stąd nadawanie tytułu z rocznym wyprzedzeniem - w 2018 r. samorządy walczyły o tytuł "ERP 2019".

Laureaci konkursu zostali ogłoszeni podczas środowej ceremonii wręczenia nagród w Brukseli. Składające się m.in. z przedstawicieli unijnych instytucji jury będzie teraz przez cały rok monitorować wdrażanie nagrodzonych w konkursie strategii regionalnych.
 
Leżąca w północnej Hiszpanii Asturia została wyróżniona w oparciu o "imponujący zestaw konkretnych działań dotyczących tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, zwiększenia dostępu MŚP do finansowania oraz promowania kształcenia w zakresie przedsiębiorczości".
 
Sąsiadującą z Niemcami holenderską Geldrię uznano za jeden z 20 najbardziej konkurencyjnych gospodarczo regionów Europy, którego zdefiniowanym celem jest rozwój międzynarodowej i zrównoważonej gospodarki, zdolnej do rozwoju technologicznie zaawansowanych produktów i procesów.
 
Z kolei położona nad Morzem Egejskim w środkowo-wschodniej Grecji Tesalia została nagrodzona za starania, podejmowane aby poradzić sobie z konsekwencjami przedłużającego się spadku wydajności gospodarczej, odbudowy potencjału i zmniejszenia wysokiego poziomu bezrobocia.
 
Trzy lata temu tytuł otrzymała Małopolska, a obok polskiego regionu wyróżnione zostały wtedy szkockie Glasgow i włoska Lombardia.

Małopolska przekonała jurorów, że koncentruje się na wspieraniu obszarów tzw. inteligentnej specjalizacji. Przeprowadzone przez samorząd województwa analizy pozwoliły wytypować obszary, w których region ma największy potencjał rozwoju.

Zaliczono do nich m.in. sektor IT, biotechnologię i budownictwo energooszczędne. Władze samorządu województwa wskazywały ponadto, że zamierzają rozwijać gałęzie gospodarki, które już wcześniej stanowiły o jego sile, czyli sektor chemii, przemysł metalurgiczny i maszynowy.

kic/ woj/

Opublikowano: 2018-07-04 20:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.