Kolorowe podwórka. Śląskie przygotowuje poradnik mikrorewitalizacji podwórek

Poradnik mikrorewitalizacji podwórek przygotowuje należący do samorządu woj. śląskiego Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dzięki inicjatywie każdy ma zyskać szansę odnowić swoje podwórko niewielkim kosztem, przy zachowaniu walorów trwałości, użyteczności i piękna.

Członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik podał, że przewodnik pod hasłem „Kolorowe podwórka” ma być ogólnodostępną i czytelną w formie instrukcją typu: krok po kroku - kierowaną do przedstawicieli społeczności lokalnych, chcących angażować się w sprawy swojego najbliższego otoczenia. Publikacja ma byćgotowa w październiku.

Pomysł na poradnik powstał wobec różnej jakości wielu działań podejmowanych w najmniejszej skali. „Podwórka to też architektura – najbliższa człowiekowi. To przestrzeń półprywatna, czyli jeszcze nie publiczna, ale już nie mieszkanie. Powinna więc spełniać te cechy, które powinna spełniać architektura” - wskazał Mercik.

Całe przedsięwzięcie pod nazwą „Kolorowe podwórka” to jedna z inicjatyw tworzonego przez zarząd województwa – przy udziale mieszkańców i ekspertów – regionalnego programu „Kierunek Śląskie 3.0”. Umieszczono tam dotąd m.in. wojewódzki budżet obywatelski (powstaje już projekt jego mechanizmu), projekty rewitalizacyjne, modernizację Parku Śląskiego (już rozpoczynana), ochronę dziedzictwa w ramach Beskidzkiego Obszaru Kulturowego czy modernizację Szlaku Orlich Gniazd (jesienią ma odbyć się współorganizowane z woj. małopolskim pierwsze święto tego szlaku).

Program uwzględnia m.in. postulaty już realizowane - jak ograniczanie niskiej emisji czy politykę senioralną i rowerową, a także zupełnie nowe - jak stworzenie Centrum Dizajnu Społecznego i Przedsiębiorczego.

Inne projekty, które znalazły się w dokumencie, to m.in. stworzenie Funduszu Proinnowacyjnego, Regionalnego Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego czy Funduszu Rewitalizacyjnego i Akademii Rewitalizacji, oferującej wsparcie doradcze dla samorządów. W dokumencie mowa też np. o budowie nowych połączeń drogowych oraz rozwoju transportu szynowego ze sztandarowym połączeniem kolejowym z Katowic do Pyrzowic.

Pomysł na stworzenie inicjatywy Śląskie 3.0 zrodził się ponad trzy lata temu. Dwa lata temu spisano 28 projektów stworzonych z udziałem ekspertów, uzupełnionych następnie o 30 zgłoszeń mieszkańców. Zbierano je w kilkunastu miejscowościach, które odwiedził tzw. filmobus. Pomysły można też było przesyłać przez internet.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2018-07-09 14:25

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.