Czas na dowód. W szczególnych sytuacjach dowód może być wydany szybciej

Średnio 5,12 dnia trwa obecnie czas personalizacji dowodu osobistego - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Majewski.

„W 2017 roku średni czas personalizacji dowodów osobistych - nieobjętych ścieżką priorytetową - liczony od momentu wczytania wniosku do bazy produkcyjnej do momentu wysłania spersonalizowanego dowodu do właściwego urzędu, wynosił 4,80 dnia, a w 2018 roku (od dnia 2 stycznia do dnia 11 czerwca) 5,12 dnia" - poinformował sekretarz stanu w MSWiA Paweł Majewski.

W odpowiedzi na poselską interpelację wiceszef MSWiA przypomniał, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości ubiegania się o szybsze wydanie dowodu osobistego.

Dodał jednak, że w szczególnych sytuacjach, takich jak np. leczenie, ratowanie życia czy też z powodu innych, wyjątkowych okoliczności, można zwrócić się w tej sprawie do pracownika organu gminy właściwego do przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

„Dla takich szczególnych sytuacji, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPD MSWiA) uruchomiło specjalną ścieżkę zgłaszania potrzeb - w ramach priorytetowej obsługi wniosków - za pośrednictwem telefonu, faxu oraz skrzynki e-mailowej" - poinformował Majewski.

Wiceminister zwrócił uwagę, że wydanie nowego dowodu osobistego jest złożonym procesem, szczególnie ze względu na centralną personalizację dokumentów, w jednym tylko miejscu na terytorium Polski, tj. w CPD MSWiA w Warszawie.

W związku z tym po złożeniu w dowolnym organie gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego, jest on przesyłany - poprzez Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) - do CPD. Następnie wniosek jest kierowany do procesu personalizacji, czyli wprowadzenia danych przyszłego posiadacza do blankietu dowodu osobistego, a po spersonalizowaniu jest wysyłany do wystawcy dokumentu.

„Z uwagi na szczególne znaczenie dowodu osobistego w obrocie prawnym, transport spersonalizowanych dokumentów tożsamości z CPD do organów gminy odbywa się jedynie za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej Policji, tj. Poczty Specjalnej, według określonego harmonogramu" - wyjaśnił Majewski.

 Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych wydanie dokumentu tożsamości powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


mp/

        

Opublikowano: 2018-07-09 15:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.